Fișa de Proiect

" Amenajarea lacului Tei si a zonelor adiacente pentru înot, ciclism si alergare "

Nota Comisiei

Lacul Tei si Lacul Floreasca constituie obiectul proiectului “Amenajare circuit turistic pe Lacurile Floreasca-Tei şi zonele adiacente lor, obiectiv de investitii finantat din fonduri nerambursabile in curs de finalizare a executiei.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Amenajarea lacului Tei si a zonelor adiacente pentru înot, ciclism si alergare
Infrastructură : Zone pietonale, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale
Lacul Tei – Sector 2
12 luni
Populația activă fizic a Municipiului București. Cluburile de înot, ciclism și atletism aflate pe raza Municipiului București


Iniţiatorul proiectului
Fășie
Costin


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Înlesnirea accesului bucureștenilor la un stil de viață sănătos și activ prin amenajarea spațiilor existente pentru activități fizice.

a)Formularea problemei
În Municipiul București nu există un loc public amenajat exclusiv pentru practicarea înotului în ape deschise, ciclismului si alergării.

b)Obiectivul general al proiectului
Amenajarea spațiului public aflat în administrarea Municipiului București pentru practicarea activităților fizice: înot în ape deschise, ciclism, alergare.

c)Domeniul în care se înscrie proiectul
Infrastructură : Zone pietonale, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale

d)Localizarea zonei din Bucuresti unde se doreste implementarea proiectului (delimitati zona şi specificaţi Sectorul) .
Lacul Tei – Sector 2
Populația activă fizic a Municipiului București.
Practicanți înot: cluburi de natație, înotători amatori, înotători în ape deschise. Există peste 10 cluburi de natație din București afiliate Federației Române de Natație
Practicanți ciclism: cluburi de ciclism si ciclisti amatori. Există peste 10 cluburi de ciclism din București afiliate Federației Române de Ciclism
Practicanți alergare: cluburi de atletism și atleti amatori. Există peste 15 cluburi de atletism din București afiliate Federației Române de Atletism.
Practicanți triatlon: cluburi de triatlon și amatori triatlon. Există peste 10 cluburi de triatlon din București afiliate Federației Române de Triatlon.
a)Managementul proiectului. Lunile 1-12

b)Amenajarea lacului pentru înot. Lunile 2-11
b1) Analiza apei și eventual tratarea biologică pentru a asigura că este propice înotului
b2) Amenajarea spațiului pentru înot
Ponton
Balize (4 unități)
Cabine (10 unități)
Dulapuri pentru obiecte de valoare (15 unități)
Semne si instructiuni (3 unități)

c) Amenajarea spațiului pentru ciclism
c1) Identificarea statutului juridic al terenurilor din jurul lacului Tei și identificarea traseelor alternative astfel încât să fie ocolite proprietățile private
c2) Studiu topografic al traselui
c3) Amenajarea traseului. Punctul de plecare este preferabil să se afle în proximitatea pontonului. Lungimea traseului de minim 3 km. Analizarea posibilității de folosire a drumurilor existente în zonă și a oportunității extinderii traseului prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030.
c4) Dispozitiv/cabină de securizare pentru biciclete (15 unitati)

d) Amenajarea spațiului pentru alergare
d1) Identificarea statutului juridic al terenurilor din jurul lacului Tei și identificarea traseelor alternative astfel încât să fie ocolite proprietățile private
d2) Studiu topografic al traselui
d3) Amenajarea traseului. Punctul de plecare este preferabil să se afle în proximitatea pontonului. Lungimea traseului de minim 5 km cu separator de sens.
În Municipiul București nu există un loc public amenajat exclusiv pentru practicarea înotului in ape deschise, al ciclismului si al alergării.
În general, înotul în ape deschise se poate practica în perioada Aprilie- Septembrie iar ciclismul si alergarea pe toată perioada anului. Astfel bucureștenii vor avea la dispoziție spațiul rezervat sportului în fiecare sezon.
Amenajarea unui spațiu public exclusiv pentru practicarea activităților fizice de înot, ciclism, alergare va permite dezvoltarea unui spațiu propice pentru antrenament si organizarea de competiții.
-Un loc pentru practicarea înotului deschis locuitorilor Municipiul București pe toată perioda sezonului (Aprilie – Septembrie).
-O pistă exclusivă pentru practicarea ciclismului
-O pistă exclusivă pentru practicarea alergatului
-Amenajarea unui spațiu unde se vor putea organiza competiții pentru oricare dintre disciplinele sportive sus menționate precum și pentru triatlon sau duatlon.
-Amenajarea unui spațiu pentru practicarea sportului în aer liber


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Total: 894800 RON. b.Amenajarea lacului pentru înot 44000 RON. c. Amenajarea spațiului pentru ciclism 645500 RON. d. Amenajarea spațiului pentru alergare 205000 RON.