Fișa de Proiect

" Departament de intervenție în regim de urgență pentru repararea locurilor de joacă "

Nota Comisiei

Propunerea nu intra in aria de competenta a Municipalitatii. Locurile de joaca la care se face referire sunt in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. Proiectul va fi transmis spre analiza Primariei Sector 1, conform regulamentului campaniei .

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Departament de intervenție în regim de urgență pentru repararea locurilor de joacă
Spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii
Sectorul 1
3-6 luni
Locuitorii Zonei Urbane Bucureștii Noi (Pajura, Dămăroaia, Bazilescu, Străulești Sud, Băneasa Sud, Chitila Triaj, Costeasca)


Iniţiatorul proiectului
Lungu
Petruș


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

a. Ca urmare a birocrației excesive ce duce la aplicarea defectuoasă a Hotărârii nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement pentru situațiile descrise în articolul 8, paragraful 4, consider că instalațiile de joacă din spațiile special amenajate nu pot aștepta licitațiile trimestriale/semianuale pentru contractarea de servicii de reparații, înființarea unui departament ce poate interveni în regim de urgență fiind necesară. Departamentul/divizia poate fi creată în cadrul ADP, instituția ce are în administrație inclusiv locurile de joacă din parcuri.

b. Cunoscand soluțiile pe care autoritățile le comunică la sesizări, solicit PMB/ Primăriei Sectorului 1 înființarea unui departament de intervenție în regim de urgență ce poate executa lucrări de reparații la instalațiile de agrement din locurile de joacă pentru copii imediat ce acestea sunt sesizate. Astfel, riscul accidentărilor copiilor din cauza instalațiilor neconforme este redus la maxim. Echipa de intervenție se va deplasa la locurile de joacă indicate cu o mașină tip dubă utilată corespunzător și 2 oameni pregătiți pentru lucrări de lăcătușerie, sudaj și tâmplărie lemn.

c. Spații Verzi, locuri de joacă pentru copii

d. Sector 1, Zona Urbană Bucureștii Noi (Pajura, Dămăroaia, Bazilescu, Străulești Sud, Băneasa Sud, Chitila Triaj, Costeasca)
Familiile cu copii din Sector 1, Zona Urbană Bucureștii Noi
1. Modificarea legii achizițiilor publice în vederea stabilirii excepțiilor în ceea ce privește lucrările în regia ADP-ului
2. Modificarea legii în ceea ce privește regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement pentru a acoperi din punct de vedere legal intervenția beneficiarului asupra instalațiilor de joacă
3. Înființarea unui departament dedicat în cadrul Administrației Domeniului Public
4. Achiziționarea unei mașini de tip dubă și utilarea ei cu scule de intervenție specifice și materiale de lucru
5. Instruirea/angajarea a 2 persoane pentru acest tip specific de intervenții
Ca exemplu, o problemă sesizată autorităților la începutul lunii august e încă nesoluționată, locul de joacă din Parcul Bazilescu, cel mai apropiat de clădirea ADP Sector 1, fiind încă accesibil copiilor, instalațiile defecte punând în pericol integritatea corporală a acestora, dacă nu chiar viața.
După evaluarea proiectului la nivelul Zonei Urbane Bucureștii Noi, acesta poate fi extin și la nivel de sector sau municipiu.
Reducerea riscului de accidentare în locurile de joacă ca urmare a instalațiilor de joacă nereparate în timp util.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

45.000 EUR