Fișa de Proiect

" Cișmele / tisnitori publice cu jet de apa in Bucuresti cu sistem de oprire apa simplu "

Nota Comisiei

Se vor putea amplasa maxim 50 de cismele in 50 de locatii pretabile.
In limita bugetului maxim prevazut in Regulamentul Campaniei “Propune pentru Bucuresti!”

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Cișmele / tisnitori publice cu jet de apa in Bucuresti cu sistem de oprire apa simplu
Amenjare/Reabilitare spatii publice: ex: mobilier urban, etc
Zonele aglomerate din Bucuresti
1 an
Comunitatatea , turiștii


Iniţiatorul proiectului
Radu
Ionela


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

In Bucuresti sunt cișmele publice amplasate mai mult in parcuri, dar și in aceste locuri sunt foarte putine . Din informațiile din mass media Bucureștiul are in prezent aproximativ 48 de cișmele și tisnitori publice care deservesc apa potabilă . In comparație , Roma are 2500 de cișmele amplasate pe spațiul public .
Revitalizarea sistemului de cișmele al Bucureștiului ar reduce poluarea , ar garanta locuitorilor accesul la apa potabilă gratuită și ar aduce economii in rândul populației . Conform autorităților din Sydnei prin instalarea a 6 cișmele se estimează ca se reduce cu 150000de litri cantitatea de apa cumpărată , ceea ce înseamnă un număr de 25000 de pet-uri. Bucureștiul este printre cele mai poluate capitale europene , nivelul de poluare fiind de 5 ori peste normele europene , proiectul propus fiind benefic si privind din acest aspect. La nivel mondial exista municipalități care au interzis vânzarea sticlelor cu apa îmbuteliată .
Avand in vedere numărul mic al cișmelelor publice pe teritoriul municipiului Bucuresti , propun amplasarea unui număr de cișmele in zone aglomerate , in limita a 200.000 EUR : ex pe marile bulevarde , zone pietonale administrate de Primărie . Acesta ar fi un pas important in reducerea poluării si ar asigura accesul cât mai multor cetățeni la apa potabilă gratuită .
Proiectul se înscrie in domeniul amenajare / reamenajare spații publice și pot fi amplasate in zone aglomerate din Bucuresti , pe marile bulevarde , zone pietonale sau in alte locații aglomerate pe care primăria le considera oportune pentru implementarea proiectului . Propunerea merita implementata deoarece orice oraș civilizat are un număr rezonabil de cișmele cu apa potabilă .
Comunitatea locală , turiștii
Primăria prin direcția de specialitate poate colabora cu Apa Nova pentru identificarea și stabilirea locațiilor pe care se vor amplasa cișmelele/ tasnitorile, racordarea acestora la apa ,achiziționare , montare .
numărul mic de cișmele cu apa potabilă in Municipiul Bucuresti , comparativ cu alte capitale europene . Ex Roma
- accesul cât mai multor cetățeni la apa potabilă gratuită
- reducerea poluării
- economii


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Prin acest proiect propun amplasarea unui număr de cișmele care sa se încadreze in bugetul de 200.000 EUR