Fișa de Proiect

" INCLUSIVE HUB – centru multifunctional de integrare socio-profesionala a persoanelor vulnerabile "

Nota Comisiei

Intr-o locatie pretabila stabilita de Municipalitate. In limita bugetului maxim prevazut in Regulamentul Campaniei “Propune pentru Bucuresti!”

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

INCLUSIVE HUB – centru multifunctional de integrare socio-profesionala a persoanelor vulnerabile
Infrastructura socială
Proiectul vizeaza toate sectoarele municipiului Bucuresti
1 an, cu solicitare de extindere, pentru urmatoare perioada
- Tineri aflati in situatii de risc, inclusiv NEETs - Persoane cu dizabilitati - Persoane de etnie roma - Adulti in situatii de risc – someri, migranti etc.


Iniţiatorul proiectului
Ghinea
Viorica


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Problema: desi s-au facut progrese evidente in diferite arii care afecteaza viata si integrarea socio-profesioanala a persoanelor vulnerabile, exista inca multe limite si obstacole manifeste in procesul de incluziune, in special limitarea serviciilor sociale si educationale, la care sa aiba acces neingradit.

Obiectivul general al proiectului:

Crearea/dezvoltarea unei infrastructuri de calitate pentru servicii sociale diverse, in vederea facilitarii procesului de incluziune socio-profesionala a categoriilor de persoane defavorizate, la nivelul municipiului Bucuresti. Aceasta ia forma unui hub - un centru comunitar multifunctional, care faciliteaza ACCESUL PENTRU TOTI, participarea deplina a persoanelor vulnerabile in toate domeniile vietii.

Obiective specifice:

OS1: crearea unui centru comunitar multifunctional pentru persoane defavorizate – INCLUSIVE HUB, cu trei mari componente operationale:
a) Componenta unu „Servicii sociale&Ocupare”
b) Componenta doi „Educatie, Antreprenoriat social si Participare civica”
c) Componenta trei ”Platforma media online” – ziar online, radio, TV

OS2: dezvoltarea si activarea unei structuri comunitare de sprijin specializat al categoriilor de persoane defavorizate din Bucuresti.
OS3: diversificarea gamei de servicii sociale&educationale furnizate, prin utilizarea optima a resurselor comunitatii, in vederea unui raspuns mai adecvat la nevoile reale ale beneficiarilor - persoanele defavorizate;
OS4: cresterea numarului beneficiarilor de servicii sociale&educationale diverse si de calitate.

Domeniul in care se inscrie proiectul: Infrastructura sociala.

Localizare: Proiectul vizeaza toate sectoarele municipiului.
Grupurile tinta sunt reprezentate de diferite categorii de persoane vulnerabile:
- Tineri aflati in situatii de risc, inclusiv NEETs
- Persoane cu dizabilitati
- Persoane de etnie roma
- Adulti in situatii de risc – someri, migranti etc.
A1. Identificare spatiu corespunzator – ”open”, care sa poata fi amenajat in scopuri multifunctionale (sali training, ateliere, dabate club, spatii culturale/expozitionale, biblioteca etc.). Se identifica un spatiu optim, in zona centrala, usor accesibil, cel putin 250 metri patrati.

A2. Amenajare/mobilare si utilare cu echipamente corespunzatoare.

A3. Initiere si implementare componente operationale ale INCLUSIVE HUB:
I. Componenta unu - „Servicii sociale&Ocupare” - este focalizata pe oferirea de servicii sociale si de ocupare: informare asupra drepturilor si obligatiilor fiecarei categorii in parte de beneficiari; cresterea gradului de constientizare asupra modalitatilor concrete de modificare a situatiei in care se afla fiecare beneficiar in parte; suport juridic, social si psihologic; consiliere pentru integrarea profesionala etc. Componenta unu va avea urmatoarea structura:
1. atelier ocupational (in functie de interesele si aptitudinile beneficiarilor)
2. sala de consiliere psihologica si vocationala
3. sala de documentare si informare (cu minimum trei calculatoare conectate la Internet, biblioteca si alte resurse tiparite/on-line pentru beneficiari si specialistii centrului)
II. Componenta doi – ”Educatie, Antreprenoriat social si Participare civica” se va concentra pe formare, training, antreprenoriat social, particpare civica, timp liber va fi structurata in urmatoarea maniera:
1. doua sali de training (una pentru un grup restrans – cel mult 10 persoane si una pentru un grup mai larg – maximum 25 de persoane)
2. sala de calculatoare (minimum 10 computere, conectate la Internet), unde se vor preda cursuri de familiarizare TIC/dezvoltare abilitati digitale (e-skills); beneficiarii vor fi sprijiniti sa-si caute locuri de munca pe Internet, sa-si realizeze si posteze pe site-urile specializate propriile CV-uri, vor fi cautate informatii utile legate de initierea/derularea unor mici afaceri, dezvoltare spirit antreprenorial etc.
3. clubul debate, care sa stimuleze participare persoanelor vulnerabile in comunitate si la luarea deciziilor care ii privesc.
4. sala de activitati comunitare (destinata intalnirilor si dezbaterilor de interes comunitar, proiectie filme, organizare mese rotunde, seminarii, activitati culturale etc.)
5. spatiu destinat expozitiilor temative, inclusiv realizate cu produse ale beneficiarilor vulnerabili.
III. Componenta trei ”Platforma media online” – ziar online, radio, TV se focalizeaza pe integrare&incluziune prin mijloace mass media&social media, pentru acces neingradit la informatii, pentru comunicare rapida si care sa atinga grupuri mai largi de persoane vulnerabile.

A4. Realizarea unor campanii de informare/conștientizare privind nevoile sociale si a posibilitatilor de participare civica.

A5. Networking, incheierea de parteneriate si derularea de actiuni/proiecte comune cu diferite ONGuri, pentru asigurarea unei game cat mai largi de servicii de care pot dispune aceste persoane vulnerabile.

A6. Monitorizare si evaluare continua a activitatii centrului si a impactului asupra beneficiarilor.
Desi regiunea Bucuresti-Ilfov se afla sub ponderea nationala privind persoanele supuse unui risc de saracie si excluziune sociala, statisticile nu cuprind toate aspectele relevante, care sa reflecte adevarata masura a fenomenului. Diferite documente strategice, referitoare la Bucuresti si grupurile vulnerabile, precum si rapoarte de cercetare recente evidentiaza urmatoarele aspecte:
- inca exista numeroase bariere in exercitarea deplina a drepturilor persoanelor vulnerabile.
- exista limite/lipsa in informate, consultare si implicare a acestor persoane pentru a beneficia de oportunitați de participare activa si de masuri adecvate pentru exercitarea drepturilor lor.
- distributie dezechilibrata a fortei de munca, somaj si grad de ocupare redus, in special in randul tinerilro NEETs, persoane cu dizabilitati, persoane peste 45 de ani.
- prestarea de servicii sociale este insuficienta fata de nevoile existente, atat in randul furnizorilor publici si al celor privati.
- in Bucuresti inca exista „insule” de saracie și de excluziune sociala adanc inradacinate – a se vedea asa numitele ghetouri, perimetre sarace – Ferentari, 23 August, Bucurestii Noi, Pajura, Giulesti-Sarbi, Ghencea si Colentina (in lucrarea - Viorel Minel, Romania ghetourilor urbane - Spațiu predilect de concentrare a asistaților sociali).
- activarea si participarea persoanelor vulnerabile in comunitate este scazuta.
- ponderea tinerilor care nu sunt incadrați profesional și nu urmeaza niciun program educațional sau de formare este de 17 % din populație, ceea ce este cu mult peste media UE, care este de 12 %.
- posibilitati reduse de a accesa servicii de educatie pentru viata, non formala, consultanta pentru afaceri si ocupare extrem de reduse – persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma etc.
Este nevoie de abordari integrate, care sa vizeze persoanele vulnerabile in diferite planuri si cel mai important sa le aduca la masa dezbaterilor si a consultarilor, a implicarii si participarii, intr-o maniera inovativa, asa cum este prevazut si in STRATEGIA LOCALA PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA SI REDUCEREA SARACIEI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 2017 – 2021.
Astfel, INCLUSIVE HUB poate fi spatiul de suport si de manifestare a persoanelor vulnerabile, prin informare, constientizare, consiliere ocupare+antreprenoriat social, training, voluntariat, abilitati de viata, debate club, ateliere abilitati de viata etc.
- aparitia unei „zone de confort social” pentru diferite categorii de persoane vulnerabile din Bucuresti, sub forma INCLUSIVE HUB, ca centru multifunctional, cu acces liber si gratuit.
- Asigurarea accesului echitabil al persoanelor vulnerabile la servicii si facilitați diverse.
- Dezvoltarea unor atitudini proactive si participative in randul persoanelor vulnerabile.
- diminuarea procentului persoanelor excluse social.
- schimbarea perceptiei si atitudinii comunitatii, dar si a persoanelor defavorizate in ceea ce priveste propriul potential de dezvoltare (personal si profesional).
- deplasarea accentului de pe lucrurile pe care persoanele/grupurile dezavantajate nu le pot face, pe acelea pe care le pot face decent si productiv, in conditii de libertate, egalitate, securitate si demnitate umana.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

200.000