Fișa de Proiect

" București - Hartă interactivă a guvernării locale "

Nota Comisiei

Primaria Municipiului Bucuresti dispune de o baza de date geospatiale, Banca de date Urbane , care sta la baza unor platforme online precum : Urban Line, Harta interactiva a Municipiului Bucuresti, Registrul Spatiilor verzi.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

București - Hartă interactivă a guvernării locale
Smart City, respectiv Oraş Digital
platformă on line gestionată de Primăria Municipiului București
12 luni
cetățenii bucureșteni, oameni de afaceri, turiști,


Iniţiatorul proiectului
Duțu
Florica Valentina


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

a) În municipiul București, fiind cel mai mare, aglomerat dar și dezvoltat oraș din România, se derulează o diversitate de proiecte și programe de interes public local. Cetățenii sunt interesați să cunoască aceste proiecte dar și strategia de guvernare locală pe termen mediu și lung.
b) Obiectivul general al proiectului: Realizarea unei platforme on line care să cuprindă hărțile pe domenii de competență și de interes public cu proiectele, programele și acțiunile întreprinse de municipalitate, finalizate, în derulare și preconizate în perioada următoare.
c) smart city
d) Primăria Municipiului București cu posibilitatea integrării ulterioare a primăriilor sectoarelor 1 - 6
cetățenii bucureșteni, oameni de afaceri, turiști,
1. Stabilirea domeniilor pentru care vor fi realizate hărțile (urbanism, infrastructură, protecție socială, siguranța cetățeanului, sănătate, educație și sport, mobilitate urbană etc.)
2. Realizarea procedurilor pentru achiziția de servicii IT pentru realizarea platformei.
Platforma trebuie să conțină: - hartă pentru fiecare domeniu pe care se vor vizualiza diferențiat proiectele încheiate, în derulare și de viitor.
- link de la fiecare proiect spre fereastră cu informații esențiale despre proiect (HCGMB de aprobare, valoare, timp, impact estimat, rezultate și efecte ale implementării etc.)
- secțiune de forum, administrată de specialiștii din primărie pentru fiecare domeniu
3. Achiziția domeniului pentru platformă
4. Culegere date și operaționalizare platformă. Administrare site.
5. Promovarea proiectului.
6. Interacțiune administrației locale cu cetățenii prin intermediul forumului dedicat din platformă
Dinamica rapidă cu care se dezvoltă orașul din punct de vedere urbanistic, economic, cultural etc. și provocările care apar în consecință, privind mediul, sănătatea publică, siguranța cetățenilor ș.a.m.d. conduc la soluții transpuse în programe și proiecte desfășurate de administrația publică locală. Cetățenii au nevoie și trebuie să fie conectați la acțiunile primăriei. În același timp este de dorit ca accesul la aceste informații să fie rapid, utilizând o interfață prietenoasă. Dezvoltarea sustenabilă a orașului nu se poate realiza fără implicarea comunității și fără ca bucureștenii să cunoască activitatea și planurile strategice ale autorității locale.
Legea nr. 52/2003 privind Transparența decizională în administrația publică
Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informațiile de interes public
- platformă on line
- hărți interactive pe fiecare domeniu de interes public
- forum administrat de specialiști din fiecare domeniu de interes public


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

90.000 euro