Fișa de Proiect

" Barometrul Opiniei Publice al Muncipiului București "

Nota Comisiei

Propunerea nu poate fi incadrata in domeniul infrastructura sociala. Apreciem ca, proiectul propus intra in sfera de competenta a Institutului National de Statistica.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Barometrul Opiniei Publice al Muncipiului București
Infrastructura socială
Toate sectoarele din Municipiul București.
Trimestrial în decurs de 1 an (cu posibilitate de extindere dacă proiectul va fi considerat de succes).
Primăria Municipiului București, Primăriile de sector, Instituțiile Publice (Școli, Biblioteci, Centre culturale, Poliția Capitalei etc.), profesioniști din domeniul cultural, academic, univ


Iniţiatorul proiectului
Rotariu
Ștefan Lucian


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Barometrul Opiniei Publice al Municipiului București este proiectat ca un studiu sociologic trimestrial reprezentativ la nivelul fiecărui sector și la nivelul populației generale a capitalei care vizează patru subiecte principale:

1. Consumul cultural: interacțiunea dintre cetățeni și instituțiile culturale (frecvența, importanța, descoperirea unor interese comune, cum își petrec Bucureștenii timpul liber etc.)

2. Interacțiunea cu instituțiile publice a Municipiului București: Înțelegerea și prospectarea relațiilor dintre cetățeni și principalele instituții publice: Școli, Poliția Capitalei, Spitale etc.

3. Sport: ce sporturi practică locuitorii capitalei, cu ce frecvență activează într-un sport de masă, care sunt afinitățile de club (fotbal, baschet, șah etc.), în ce măsură utilizează spațiile destinate practicării sportului, ce facilități și acțiuni ale primăriilor de sector și cea generală pot favoriza o frecvență mai mare pentru implicarea activă etc.

4. Prevenirea faptelor delincvente: identificarea principalilor indicatori și factori de risc asociați cu siguranța cetățenilor (identificarea unui profil, din perspectiva victimologiei, al cetățeanului din Municipiul București, cunoașterea percepțiilor privind siguranța pe timp de noapte/zi, în funcție de cartier/zonă, explorarea utilizării serviciilor publice de către cetățeni în momentul comiterii unei infracțiuni în proximitatea locativă și socială, ierarhizarea problemelor identificate și cuantificarea soluțiilor exprimate de cetățeni, etc.)

Scopul proiectului este de a identifica o serie de indicatori sociali cu privire la consumul cultural, interacțiunea cetățenilor cu instituțiile publice, activitățile sportive precum și prevenirea sau defavorizarea adoptării unui comportament delincvent. Datele obținute pot sugera o direcție de implementare a politicilor publice precum și o gestionare participativă a bugetelor primăriilor de sector, precum și a primăriei generale, în funcție de prioritățile redate la nivel de opinie de cetățenii Municipiului București.
Beneficiarii proiectului sunt reprezentați de toți cetățenii capitalei la nivel de sector cât și la nivel de municipiu, decidenții locali, instituțiile publice, profesioniști din domeniul științelor sociale.
a. Identificarea în sistem de voluntariat sau în sistem de colaborare cu plată a persoanelor dispuse să colecteze datele (operatori de teren). Acestea pot fi recrutați atât cu ajutorul instituțiilor publice (biblioteci, școli, direcții de asistență socială) cât și printr-un parteneriat cu un centru specializat.
b. Stabilirea metodologiei (extragerea eșantionului probabilistic de minim 1000 de chestionare pentru fiecare sector, stabilirea indicatorilor, realizarea chestionarului), culegerea datelor (2-3 săptămâni), realizarea bazei de date.
c. Realizarea raportului de cercetare și prezentarea principalelor informații descoperite în mod public. În baza raportului de cercetare se pot stabili direcții de recomandare și se pot sugera implementarea unor proiecte în funcție de fiecare temă (cultură, sport, interacțiunea cu instituțiile publice, siguranța cetățenilor).
Realizarea Barometrului Opiniei Publice al Municipiului București poate contribui la valorificarea obiectivelor stabilite pentru campania „Propune pentru București”:

Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul București;
Aprofundarea problemelor cheie ale populației pentru identificarea priorităților și soluțiilor de intervenție;
Creșterea nivelului de dialog dintre cetățeni și administrația publică;
Creșterea gradului de asumare și implicare a cetățenilor în programele de dezvoltare ale Municipiului București;
Participarea cetățenilor din Municipiul București la procesul de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate;
Creșterea transparentei activității administrației publice locale.
Identificarea indicatorilor sociali, problemelor și caracteristicilor principale în raport cu: interacțiunea dintre cetățean și instituțiile publice ale Municipiului București, consumul cultural, activitățile sportive precum și siguranța locuitorilor la nivel de sector și general. Aceste informații pot contribui la politici publice coerente în acord cu o agendă ierarhizată de prioritățile opinate de cetățeni.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Cost estimativ: 150 000 de EURO pentru proiectul aplicat în formă completă (trimestrial cu minim 1000 de chestionare raportate la sector și în sistem de recrutare cu plată pentru operatorii