Fișa de Proiect

" Banii la vedere "

Nota Comisiei

Proiect in derulare Portal-Administratie Publica Locala care se va integra atat cu aplicatiile Sistemului Informatic Integrat de Management al activitatilor din Primarie, (inclusiv publicarea in noul portal al bugetului Municipiului Bucuresti) cat si cu portalul data.gov.ro prin mecanismele de publicare puse la dispozitie de platforma .

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Banii la vedere
Smart City, respectiv Oraş Digital
Bucureşti, PMB
19 luni
PMB şi cetăţenii capitalei


Iniţiatorul proiectului
Rizea
Andrei Vlad


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

De cele mai multe ori, când vine vorba de bugete publice sau de conceptul de open budget, România pare la o distanţă semnficativ mai mare faţă de restul ţărilor europene. Deşi în ultimii ani s-au făcut progrese masive în acest sens, suntem încă departe de ceea ce înseamnă cu adevărat un buget deschis. Avem încă Primării ce nu publică bugetele la timp pentru dezbaterea publică, sau dacă le publică, acestea sunt într-un format needitabil, pdf-uri scanate, de cele mai multe ori foarte prost, ilizibile, cu ştampile şi semnături pe cifre. Deşi există trei legi ce ar trebui să regleze procesul decizional dar şi traseul public al unui buget local – legea transparenţei publice (52/2003), a finanţelor publice locale (273/2006) a liberului acces la informaţii de interes public (544/2001) -, decidenţii politici dar şi persoanele din administraţia publică locală fie nu o aplică corect, fie acţionează în necunoştiinţă de cauză. Desigur, de cele mai multe ori, anumite articole din lege nu permit sau sunt ambigue în ceea ce priveşte publicarea unui buget, cu atât mai puţin publicarea lui în format deschis.
Din dorinţa de a uşura procesul de transparentizare a bugetelor publice locale dar şi treaba Primăriilor în crearea şi publicarea bugetelor, ne propunem să realizăm o platformă online prin care adminstraţile locale să încarce direct bugetele, într-un format predefinit, standardizat, user friendly, după modelul administraţilor din Occident sau de pe alte continente: http://openbudgetoakland.org/compare.html, https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/haushaltsplan/artikel.5697.php.
De asemenea, proiectul poate fi parte a unei viitoare strategii locale de a face din Bucureşti un smart city, un oraş digital, unde cetăţeanul, nu mai trebuie să descarce sutele de pagini din buget, ci doar să acceseze platforma online şi să urmărească mai uşor modul în care sunt cheltuiţi banii publici. Proiectul vine şi în întâmpinarea administraţiei locale, scutind-o de sutele de documente ce trebuie scanate, sau de aplicaţie de contabilitate greoaie. Bugetul va putea fi făcut doar prin introducere de date în câmpuri deja predefinite, reprezentate apoi grafic şi chiar transmise între direcţii şi instituţii ale PMB, prin intermediul platformei, pentru o mai mare rapiditate şi o vizualizare exactă a datelor bugetare.
Vom avea două grupuri ţintă: Primăria şi cetăţenii.
Cetăţenii vor putea analiza proiectele de buget dar şi evoluţia banilor publici şi situaţia investiţilor. Aceştia vor accesa platforma şi vor putea trimite proprile propuneri de rectificări bugetare, vor putea simula bugetul local. Grupul ţintă se va implica în proiect prin evenimentele de promovare a platformei, vom încuraja cetăţenii să o acceseze, să trimită proprile propuneri de buget, să se implice şi să contribuie la o bună dezbatere a bugetelor publice locale şi a modului în care se alcătuieşte şi gestionează Primăria, banii publici.
Primăria şi persoanele din administraţia publică, primari şi consilieri locali, vor putea la rândul lor să urmărească bugetul printr-un mod mai intuitiv, iar atunci când îl vor alcătui, vor avea câmpuri predefinite pentru simulare a diferitelor componente ale unui buget, astfel încât să păstreze limita deficitului, să prioritizeze domenilor pe care le consideră importante. Grupul ţintă se va implica în proiect în mod direct, prin creearea unor user nameuri şi parole de admin a platformei. Ei vor urca datele bugetare pe platformă şi prin intermediul ei vor prezenta bugetul oraşului cetăţenilor. Prin intermediul trainingurilor oferite de noi, vor ştii să utilizeze platforma, ce va deveni partea integrată al web siteului local dar şi soluţie viabilă a autorităţilor locale de a pune bugetul în dezbatere publică, a primi de la cetăţeni propunerilor lor bugetare dar şi a alcătui mai uşor bugetul local, respectând în acelaşi timp legea.
1.Stabilirea şi detalierea planului de acţiune împreună cu PMB, integrarea platformei baniilavedere în siteul pmb.ro şi hosting anual
2.Implicarea serviciului informatic dar şi de comunicare din cadrul PMB în proiect
a.Developeri - 2 persoane Frontend + 2 persoane Backend (Baze de date)
b.Comunicare - 1 persoană
c.Stabilirea Lead Developer
3.Contactare posibile organizaţii partenere
4.Finalizare mock-up (model) platformă
5.Finalizare primul concept de design platformă
6.Research cetăţeni cu prezentarea ideei, feedback cetăţenesc partea I
7.Colectare feedback primărie (resurse şi nevoi ale lor în materie de transparenţă bugetară şi crearea de bugete publice) şi eventuala implementare a lor în platformă
8.Testare partea de funcţionabilitate a platformei - Modul de funcţionare a Bazei de Date, a simulatorului bugetar şi câmpurilor de lucru ce se regăsesc pe platformă
9.Beta site al platformei
10.Research cetăţeni cu prezentarea beta site, feedback cetăţenesc partea II (colectare critici, propuneri, buguri ale platformei)
11.Finalizare platforma Banii la vedere
12.Iniţierea şi prezentarea către primărie a platformei
13.Comunicarea şi prezentarea modului în care Primăria realizează bugetul, pentru a ştii cum să actualizăm platforma în aşa fel încât să răspundă nevoilor persoanelor din administraţia publică locală
14.Training destinat pregătirii angajaţilor de la direcţia buget şi a celor care se ocupă cu bugetul local, în vedere utilizării eficace a platformei
15.Integrarea platformei în siteul PMB
16.Pregătirea campaniei de marketing, comunicare şi promovare pentru cetăţeni
17.Acces date bugetare oferite de primărie (primăria să ofere datele bugetare necesare: execuţie bugetară, buget rectificat,buget aprobat, lista de obiective de investiţii etc)
18.Training-ul angajaţilor primăriei care se vor ocupa de platforma
19.Finalizarea campaniei de marketing şi eveniment de promovare a platformei la nivel local (Lansare platformă)
20.Folosirea platformei de către primărie
21.Feedback al celor din primărie ce se vor ocupa cu platforma şi bugetul, privind interacţiunea acestora cu ea
22.Deschiderea platformei către cetăţeni
23.Promovarea platformei (implementarea campaniei de marketing)
24.Folosirea platformei de către cetăţeni odată cu prima execuţie, rectificare bugetară etc.. , folosirea simulatorului bugetar, trimiterea propunerilor de buget către primărie
25.Eveniment de prezentare a rezultatelor
26.Iniţiere discuţii cu potenţiale primării de sector, dispuse să folosească şi ele platforma
27.Sesiune on-line de feedback cu utilizatori, privind îmbunatățirea aplicației, Bugs and fixes
Din dorinţa de a scuti cetăţeni de drumuri la primăriei pentru a trimite propuneri de buget sau de a descărca pagini lipisite de sens, nereprezentate grafic dar şi din dorinţa de a uşura procesul birocratic şi administrativ al Primăriei în alcătuirea bugetului local, platforma Banii la vedere îşi propune să rezolve cele menţionate anterior. Din păcate, Primăria se confruntă cu o problemă de transparenţă şi încredere a cetăţenilor în ea, dar şi o relaţie autoritate publică-cetăţean, tumultuoasă. Prin intermediul platformei, toate acestea vor deveni istorie iar PMB se va ralia marilor primării din Europa, ce au făcut deja pasul la conceptul de open budget, unde prezintă bugetul local prin intermediul unor grafice, bine prezentate, uşurând procesul bugetar dar şi încurajând implicarea cetăţenilor în alcătuirea bugetului. PMB va demonstra astfel, că poate face faţă noilor tendinţe în materie de transparenţă bugetară şi va face un prim pas către un oraş digital, smart city. Prin crearea unui traseu mai facil de trimitere al propunerilor de buget de către cetăţeni dar şi o urmărire mult mai uşoară a alocărilor bugetare, va creşte nivelul de implicare al cetăţenilor. De asemenea, decidenţilor politici şi persoanelor din administraţie le va fi mult mai uşor să alcătuiască bugetul şi să se implice. Primăria va beneficia inclusiv de un mai mare feedback asupra bugetului şi va ştii în mod real ce domenii să prioritizeze în funcţie de nevoile cetăţenilor. Va creşte eficacitatea dar şi transparenţa decizională, atât de contestată la acest moment. Încrederea cetăţenilor în PMB va creşte şi ea, demonstrând că există deschidere către un oraş digital, care să nu mai fie smart doar prin intermediul cetăţenilor ei, ci şi prin intermediul platformei ce va fi pusă la dispoziţie de către Primărie.
Rezultatul principal va fi o platformă online, integrată în siteul Primăriei. Platforma noastră va avea două componente, una dedicată cetăţenilor, unde vor putea analiza proiectele de buget dar şi evoluţia banilor publici şi situaţia investiţilor; cea de a doua componentă va fi dedicată persoanelor din administraţia publică, Primari şi consilieri locali, ce vor putea la rândul lor să urmărească bugetul printr-un mod mai intuitiv, iar atunci când îl vor alcătui, vor avea câmpuri predefinite pentru simulare a diferitelor componente ale unui buget, astfel încât să păstreze limita deficitului, să prioritizeze domenilor pe care le consideră prioritare sau chiar să poată comunica şi primii mai repede cererile de buget din partea instituţilor din subordine.
Platforma va avea 7 părţi, fiecare cu câmpurile specifice lor.
proiectul de buget
bugetul aprobat
execuţia bugetului
rectificare/ări bugetare
listă obiective de investiţii
dicţionar de termeni
legislaţie
Partea bugetară va urmări clasificaţia bugetară definită de Ministerul Finanţelor, astfel încât, decidenţilor le va fi mai uşor să încarce, printr-un singur click, bugetul în format editabil. Nu vor face decât să ofere datele bugetare în formatul excel sau al programului prin care realizează calculele bugetare, iar acestea vor fi încărcate într-un format predefinit şi prezentate user friendly, cetăţenilor. Cei din urmă, pe lângă datele ce vor fi prezentate de Primărie prin intermediul platformei, vor avea la dispoziţie un simulator bugetar, unde, pe baza bugetului publicat de instituţie, să trimită automat propunerile lor bugetare.
În ceea ce priveşte ajutorul acordat entităţii ce contribuie la crearea bugetului local sau instituţiei din subordine ce propune acordarea unei anumite sume din buget, prin intermediul platformei vor putea face acest lucru mult mai uşor. Cu ajutorul unui admin, instituţile vor trimite, cu ajutorul unui format standard, ce respectă clasificaţia bugetară a Ministerului de Finanţe, propunerilor de buget, către Primărie. Cea din urmă la rându-i, vor putea primi şi crea bugetul cu ajutorul direcţilor din subordine, prin intermediul instrumentelor de calcul online, unde vor putea simula evoluţia şi modul în care vor atribui bani, pentru un capitol sau altul.

Cu alte cuvinte, vom rezuma în cele ce urmeză paşi pe care administraţia ar trebui să îi urmeze:
Alcătuirea bugetului de către direcţii şi încărcarea datelor în platformă; trimiterea datelor către Primărie şi restul direcţilor/instituţilor abilitate pentru analiză şi aprobare
Primăria şi restul direcţilor/instituţilor abilitate vor efectua sau nu modificări ale datelor primite cu ajutorul platformei şi le vor trimite fie înapoi, pentru modificări, fie către aprobare şi publicare pe platformă, în format editabil, pentru dezbatre publică, a bugetului
Timp de 15 zile, cât prevede termenul legal, cetăţenii vor folosi platforma pentru simularea şi trimiterea propriilor propuneri bugetare prin intermediul platformei, către Primărie
Primăria va analiza propunerile cetăţenilor şi vor efectua modificări, dacă este cazul, prin intermediul platformei, supunând mai departe, la vot în consiliu, bugetul local
Odată aprobat, bugetul va fi încărcat la rubrica respectivă, pe platformă, în format editabil, cu grafice, în aşa fel încât să fie user friendly

Aceaşi paşi vor fi urmaţi şi în cazul aprobări execuţiei sau rectificării bugetare.
Prin intermediul acestei platforme, Primăria va salva timp şi bani în alcătuirea bugetului local, ne mai fiind necesar printarea a sute de pagini, comunicarea va fi şi ea înlesnită iar proiectul de buget va fi realizat mult mai rapid. Primăria va câştiga şi capital de imagine, devenind singura primărie din România, ce prezintă bugetul local cu ajutorul graficelor, pe modelul occidental. De asemenea, cetăţenii vor găsi în platformă mult mai uşor bugetul public, îl vor înţelege mai bine şi îl vor putea utiliza pentru a trimite propunerile de buget local, evitându-se astfel drumuri la Primăriei şi înapoi.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

70.000