Fișa de Proiect

" Zonă Pietonală În Zona Parcului Grădina Icoanei (pe străzile adiacente) "

Nota Comisiei

Strazile propuse spre inchiderea circulatiei auto fac parte din trama stradala principala a Zonei Centrale a Bucurestiului , neputand fi inchise circulatiei publice.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Zonă Pietonală În Zona Parcului Grădina Icoanei (pe străzile adiacente)
Infrastructură : Zone pietonale, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale
1 şi 2
60 zile
cetăţenii oraşului


Iniţiatorul proiectului
Leahu
Iulian


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Crearea unei zone pietonale pe străzile adiacente Parcului Grădina Icoanei: str Al.XENOPOL, ICOANEI, Jean Louis CALDERON, în scopul unor manifestări cultural artistice: Grădina cu Artişti, Grădinile Bucureştilor,Street Deliveryetc, sau cultural religioase Duminica Ortodoxiei. Trebuie să ţinem seamă că în zonă se află Biserica Anglicană monument istoric, precum şi alte clădiri (blocuri, case particulare) construite în perioada antebelică şi interbelică. Circulaţia autovehiculelor conduce la degradarea acestor clădiri. Dat fiind faptul că riveranii posedă autoturisme, propun ca accesul să fie permis doar riveranilor.
Toate categoriile de vârstă, dar în primul rând copii şi persoanele de vârsta a-III-a, precum şi artiştii plastici, meşterii populari, arhitecţii etc.
Montarea indicatoarelor acces permis doar riveranilor, repararea zonelor pietruite, închiderea circulaţiei pe strada Icoanei (porţiunea adiacentă parcului)
Zona este foarte poluată din toate punctele de vedere şi aglomerată din cauza traficului auto
O bună recreere pentru toţi cetăţenii zonei, punerea în valoare şi conservarea unor clădiri de patrimoniu etc


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

50.000 euro