Fișa de Proiect

" Regenerare urbană: Reconstrucția Piațetei Decebal "

Nota Comisiei

Pentru modernizarea zonei pentru suprafata de 1847 mp , aflati in proprietatea Municipiului Bucuresti.
Sub rezerva obtinerii avizelor legal necesare.
In limita bugetului maxim prevazut in regulamentul campaniei.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Regenerare urbană: Reconstrucția Piațetei Decebal
Infrastructură : Zone pietonale, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale
Fosta Piață Decebal: terenurile virane de la intersectia străzilor Calea Moșilor și Str. Sf. Vineri din Sectorul 3. Atenție: nu are legătură cu Bd. Decebal.
12 luni
Locuitorii imobilelor din imediata vecinătate, locuitorii zonei, locuitorii intregului oraș, agenții comerciali, turistii, cu preponderență pietonii și bicicliștii.


Iniţiatorul proiectului
Tufan
Alexandru-Ion


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

a. Formularea problemei

Când vorbim despre străzile Bucureștiului din perspectiva pietonului, majoritatea putem cădea de acord că orașul duce lipsă de zone pietonale de calitate, sigure și confortabile, autovehiculele ocupând deseori trotuarele (majoritatea înguste) și spațiile verzi. Cel mai mult are de suferit zona central-istorică a orașului, în mare parte deservită de o rețea stradală ce datează cu preponderență din sec. XIX.

Fosta Piață Decebal (aceasta pierzându-și treptat denumirea, din păcate) se află în Zona Protejată nr. 01 "Calea Moșilor". După cum menționează și documentul care descrie Zona Protejată nr. 01 (sursă: www.pmb.ro/servicii/urbanism/zone_protejate/docs/calea_mosilor.pdf), artera a fost mutilată de-a lungul anilor, multe clădiri fiind demolate, abandonate sau mutilate arhitectural.

Citez din documentul mai sus menționat:
"I. DESCRIERE
d. agresiuni:
- lipsa de întreținere, mutilarea, abandonarea, demolarea arbitrară și utilizarea agresivă a monumentelor și construcțiilor valoroase
- prezența unor spații anonime (contactul cu bulevardul Brătianu) și / sau destructurate (zona pieței Decebal, zona bisericii Răsvan, zona Paleologu)
- ocuparea cu amenajări parazitare a spațiului public aflat la legătură cu bulevardul Brătianu"
Citat încheiat.

Piața Decebal a fost nu doar mutilată în perioada comunismului, dar și ignorată total în ultimii aproape 30 de ani. Mai precis, astăzi pe spațiul fostei Piețe Decebal se regăsesc o serie de parcări pe pietris / ciment măcinat care constituie o sursă constantă de praf în aer și pietriș pe carosabil și trotuare. Potențialul Pieței Decebal este foarte mare în primul rând prin natura tramei stradale. Străzile Elias Jacques și Sf. Vineri formează un unghi drept, oferind aspectul de piațetă atât de răspândit nu doar pe plan european, ci și național: Piațele Libertății și Unirii din Timișoara, Piața Sfatului din Brașov, Piața Mare din Sibiu sau Piața Unirii din Oradea. București, din păcate, duce lipsă de un asemenea spațiu integral pietonal deschis, posibil cu excepția Pieței Anton care însă a fost segmentată de terasele în trepte realizare în momentul Rebilitării Centrului Vechi. Strada Elias Jacques oferă o legătură directă spre Piața Sf. Gheorghe și întreg ansamblul ei: Biserica Sf. Gheorghe Nou, Statuia lui Constantin Brâncoveanu, Monumentul Km. 0, precum și Parcul. Strada Sf. Vineri constituie o legatură directă traficul pietonal intens de pe Bd. I. C. Brătianu.

Terenurile virane din fosta Piață Decebal sunt insalubre, pline de gunoi, neiluminate, nepăzite, ocupate de persoane rau-voitoare ("parcagii", etc.), iar până de curând adăposteau câini maidanezi. Toate acestea în detrimentul clădirilor istorice cu o arhitectură bogată ce o înconjoară.

Este crucial de menționat faptul că la nici 100 m distantă se afla Parcarea Supraterana Etajată Cocorul cu o capacitate de 200 locuri care oferă nu doar parcare la un preț de 3 lei/h, dar și posibilitatea de a încheia abonamente. De asemenea, în imediata proximitate se mai află și Parcarea Supraterana Etajată Unirii, precum și Parcările Subterane de mare capacitate de la Universitate.

Asemenea "Centrului Vechi" care a fsot reabilitat acum aproximativ 10 ani, Piața Decebal poate fi regenerată prin pietonalizare integrală. Traficul pietonal va crește datorita spațiului de calitate, iar agenții economici, investirorii dar și proprietarii imobilelor vor investi în refacerea și restaurarea imobilelor.

În România mai există două Piețe publice străbătute de linii de tramvai: Piața Libertății din Timișoara și Piața Unirii din Oradea. Vă rog să observați cum au ales administrațiile locale respective să le amenajeze.


b. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul proiectului îl constituie reabilitarea si regenerarea urbană a fostei Piețe Decebal prin:
- pietonalizarea integrală, dispariția parcarilor, delimitarea fizică a carosabilului de zonele pietonale pentru a preveni parcarea neregulamentară și deteriorarea pavajului.
- amenajarea peisagistică pe baza unui plan elaborat de o echipă de arhitecți / urbaniști.
- utilizarea materialelor de calitate: pavaj gros / piatră cubică, mobilier stradal, etc.
- amenajarea spațiilor verzi si plantarea pomilor.
- instalarea iluminatului public.
- montarea mobilierului urban: banci, cosuri de gunoi, rastele pentru biciclete, etc.

Beneficii:
- descurajarea utilizării automobilului personal în zona ultra-centrală a orașului și încurajarea transportului alternativ.
- punerea în valoare a imobilelor monumente istorice.
- comercial, prin atragerea de noi agenți economici, investitori, dar și încurajarea actualilor agenți economici să își dezvolte afacerile (apariția teraselor pe noile spații pietonale, lucru imposibil pe trotuare de 1m).
- creșterea calității vieții în zonă.
- mărirea suprafețelor verzi din București.
- transformarea zonei intr-un spatiu mult mai sigur prin instalarea de camere de supraveghere.

Proiectul poate fi împărțit în două secțiuni, mai precis delimitat de Calea Moșilor. Partea vestică să fie piațeta în sine, iar partea estică să permită investiții private sau locale (Primăria Sectorului 3 propunea edificarea unei Piețe Agroalimentare pe locul actualei Piețe Volante) menite să atraga trafic pietonal și creșterea nivelului de trai a locuitorilor zonei.


c. Domeniul în care se înscrie proiectul

Conform clasificării realizare de P.M.B. în opt domenii de aplicare, consider că proiectul se încadrează în secțiunea Infrastructură, Zone Pietonale, Trotuare, Scuaruri, Aliniamente Stradale.


d. Localizarea zonei din Bucuresti unde se dorește implementarea proiectului

Fosta Piată Decebal este delimitată de str. Sf. Vineri, str. Elias Jacques, str. Lipscani și traversată de Calea Moșilor.
Locuitorii zonei, ai orasului, turiștii, agenții economici, pietonii și bicicliștii.
Asemenea oricărui proiect de infrastructură
- punerea în dezbatere publică / informarea cetatenilor prin montarea de panouri in zonele adiacente
- organizarea unui concurs de arhitectură
- alocarea bugetului necesar proiectului pentru anul 2018
- organizarea unei licitații publice pentru realizarea lucrarilor prevazute de proiect
- demararea lucrarilor
- verificarea constanta in teren a calitatii implementarii proiectului
- rectificarea oricaror deficiente aparute dupa finalizarea lucrarilor
Fosta Piață Decebal se află într-un stadiu avansat de degradare, afectând locuitorii zonei, agenții economici, dar și constituind o problemă socială în zonă.
Un spatiu pietonal demn de o capitala Europeana aflat la nici 100 m de Punctul Zero al României (Monumentul Km. 0).
- descurajarea utilizării automobilului personal în zona ultra-centrală a orașului și încurajarea transportului alternativ.
- punerea în valoare a imobilelor monumente istorice.
- comercial, prin atragerea de noi agenți economici, investitori, dar și încurajarea actualilor agenți economici să își dezvolte afacerile (apariția teraselor pe noile spații pietonale, lucru imposibil pe trotuare de 1m).
- creșterea calității vieții în zonă.
- mărirea suprafețelor verzi din București.
- transformarea zonei intr-un spatiu mult mai sigur prin instalarea echipamentelor de supraveghere.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

200.000 EUR inclusiv TVA