Fișa de Proiect

" Aplicație smartphone pentru a trimite sesizările cetățenilor către Primărie "

Nota Comisiei

Proiect in derulare “Portal-Administratie Publica Locala ”, care prevede integrarea cu aplicatiile existente –SIIMA-CRM-Sistemul de gestiune a relatiei cu cetatenii, precum si integrarea cu un modul de transmitere de documente online si publicarea continutului inclusiv pe dispositive mobile : smart phone , tableta.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Aplicație smartphone pentru a trimite sesizările cetățenilor către Primărie
Smart City, respectiv Oraş Digital
București
3 luni
Cetățenii orașului București


Iniţiatorul proiectului
Iogu
Șerban


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

În momentul de față, comunicarea dintre cetățean și autoritățile locale nu se realizează în parametri optimi. Sistemul actual nu încurajează cetățenii să se implice în comunitate și să își dezvolte simțul civic prin trimiterea de idei/propuneri către Primărie sau prin semnalarea problemelor pe care le întâmpină în viața de zi cu zi (de exemplu: iluminat defect, mobilier stradal stricat, spațiu verde deteriorat etc.). Prin sistemul actual, o persoană care dorește să semnaleze o problemă trebuie să identifice, în primul rând, autoritatea responsabilă să rezolve problema și să găsească datele de contact ale acesteia. Mai departe, modalitățile de contact nefiind uniformizate, se întâmplă ca unele autorități să pună la dispoziție adrese de email, altele doar formulare de contact prin care nu se pot trimite imagini, ceea ce îngreunează și mai mult comunicarea eficientă.

Mai mult decât atât, prin implementarea proiectului de mai jos se vor parcurge pași importanți pentru ca Bucureștiul să devină un oraș Smart. De aceea, proiectul pe care îl propun face parte din domeniul Smart City.

Proiectul propus se referă la crearea unei aplicații ce poate fi instalată pe telefoane smart, prin care cetățenii vor putea genera și trimite sesizări/propuneri către administrația locală. Persoana care va dori să facă o astfel de propunere/sesizare, va putea alege domeniul din care face parte sesizarea (iluminat, trafic, utilități etc.) și va completa un formular al sesizării. Acesta va conține, în principal, informații despre:

- persoana care face sesizarea (datelor vor fi furnizate în urma creării unui cont de utilizator);
- problema/propunerea semnalată;
- adresa locului la care se referă semnalarea;
- imagini relevante cu problema semnalată;

Fiecare sesizare va putea fi urmărită prin modificarea stării acesteia. Stările pot fi următoarele:

a. trimis
b. redirecționat
c. informații suplimentare
d. rezolvat

Fiecare stare va fi însoțiță și de un scurt răspuns din partea departamentului care gestionează sesizările. De exemplu: către cine a fost redirecționată sesizarea, care sunt informațiile suplimentare necesare șamd.

După trimiterea sesizării, departamentul însărcinat cu gestionarea acestora va redirecționa sesizarea către departamentele/instituțiile/persoanele responsabile cu rezolvarea acesteia.

Modul de funcționare descris mai sus este orientativ și va trebui pus la punct mai în detaliu sau modificat în etapa de Analiză, etapă premergătoare implementării propriu-zise. Aplicația poate fi dezvoltată astfel încât în viitor să cuprindă și alte module, de exemplu informații turistice sau altele.

Obiectivele proiectului pe care îl propun se identifică cu obiectivele campaniei, așa cum se găsesc în Regulament și anume:

1. Ajustarea politicilor publice la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în Municipiul Bucuresti;

Prin încurajarea implicării cetățenilor, problemele vor fi mai rapid identificate și soluționate, ceea ce va duce la îmbunătățirea calității vieții. Nevoile și așteptările cetățenilor vor fi satisfăcute în mod direct, prin faptul că se vor rezolva punctual problemele identificate de aceștia.

2. Aprofundarea problemelor cheie ale populaţiei pentru identificarea priorităţilor şi soluţiilor de interventie

Probleme cheie și prioritățile vor putea fi identificate și gestionate mult mai ușor, autoritățile având la dispoziție un instrument direct de raportare al acestora din teren, prin intermediul taskurilor trimise de cetățean.

3. Creşterea nivelului de dialog dintre cetăţeni şi administraţia publică

Nivelul dialogului va crește prin faptul că cetățenii vor fi încurajați să facă propuneri și să semnaleze autorităților locale problemele pe care le întâmpină.

4. Creşterea gradului de asumare şi implicare a cetăţenilor în programele de dezvoltare ale Municipiului Bucureşti

Cetățenii se vor fi încurajați să se implice, având la dispoziție un instrument rapid, comod și la îndemână prin care vor putea semnala probleme.

5. Participarea cetăţenilor din Muncipiul Bucuresti la procesul de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate

Prin rezolvarea problemelor semnalate prin aplicație, cetățenii vor avea siguranța că au luat parte la procesul de îmbunătățirea a calității vieții din comunitate.

6. Creşterea transparenţei activităţii administraţiei publice locale

Cetățenii vor cunoaște activitățile administrației prin faptul că vor vedea în mod direct rezultatele sesizărilor trimise prin aplicație.

Obiectivul general ce rezultă din obiectivele specifice de mai sus este dezvoltarea orașului printr-o comunicare eficientă Primărie - Cetățean.

Aplicarea proiectului se va face la nivelul întregului oraș.
Grupurile vizate prin implementare:

1. cetățenii care doresc să se implice în comunitate și care vor putea folosi aplicația pentru a dialoga eficient cu administrația publică.
2. administrația publică care va avea la îndemână un sistem de raportare prin care va putea urmări eficient probleme cu care se confruntă orașul.
1. Analiză - identificarea cerințelor pe care le are Primăria cu privire la modul în care trebuie să funcționeze aplicația. În urma etapei de analiză se va stabili și modul final în care va arăta și lucra aplicația (informațiile necesare a fi completate de utilizator, parcursul exact al cererii de la creare și până la rezolvare etc.).

2. Dezvoltarea aplicației

3. Testarea aplicației - se poate realiza cu un grup restrâns de utilizatori, pentru evitarea apariției de erori

4. Go Live - etapă în care se va pune în funcțiune aplicația
Lipsa unui instrument de comunicare eficient și comod între administrația publică și cetățean, care să-l încurajeze pe acesta să se implice în dezvoltarea orașului.
- dezvoltarea orașului și îmbunătățirea imaginii acestuia prin identificarea mai rapidă a problemelor cu care acesta se confruntă
- rezolvarea mai rapidă a problemelor prin faptul că acestea vor fi semnalate direct de către cetățean
- eficientizarea activitățiii departamentelor responsabile de rezolvarea acestor probleme
- centralizarea mai exactă a problemelor cu care se confruntă cetățenii în viața de zi cu zi
- încurajarea creșterii simțului civic al cetățenilor
- creșterea transparenței activității departamentelor responsabile cu rezolvarea problemelor
- existența unui sistem de raportare exactă a numărului total de sesizări, sesizări rezolvate, probleme uzuale etc.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

10.000 Euro