Fișa de Proiect

" Copacul de deasupra bancii "

Nota Comisiei

Proiectul propus nu intra in aria de competenta a Municipalitatii, zona fiind in adminstrarea Consiliului Local al Sectorului 3. Conform regulamentului campaniei, va fi transmis spre analiza Primariei Sectorului 3.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Copacul de deasupra bancii
Spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii
Str. Mizil Sectorul 3
8 luni
Copii, pensionari, cetatenii din zona.


Iniţiatorul proiectului
Barbut
Mihai


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

a. Problema consta in lipsa bancilor si a parcurilor in zona Strazii Mizil o zona daezvoltata in anii 70 dar aflata in plina extindere datorita constructiilor noi din zona fostei cap Popesti Leordeni.
b. Crearea de puncte unde se poate sta la umbra in zilele caniculare si nu numai, in zona neexistand banci ci doar scaune improvizate in spatele blocului G24 imprejmuite cu garduri ruginite din fiare improvizate de unii locatari care constituie un hazard pentru copii din zona atrasi de aceste zone umbroase ingradite.
c. Reabilitare spatii publice.
d. Str Mizil 9 bl. G24
Copii si Pensonari.
a. Actiunea 1 : Eliberarea zonei de fiarele improvizate
b. Actiunea 2 : Ecologizarea zonei
c. Actiunea 3 : Fixarea de banci noi sub copacii existenti si plantarea unora in zonele libere.
Lipsa bancilor intr-o zona in dezvoltare cu o populatie in crestere.
Socializarea si cresterea starii de comfort si incredere a populatiei in actiunile primariei intr-o zona neglijata aproape total pana acum 5 ani.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

600000 de lei.