Fișa de Proiect

" Aplicaţie de avertizare parcare neregulamentară "

Nota Comisiei

Pentru limita administrativ teritoriala a Municipiului Bucuresti.
Sub rezerva obtinerii de catre Municipalitate, prin Administratia Strazilor a acordului de parteneriat public - public cu ADP S1-6, Politia Locala Sector 1-6 si Brigada de Politie Rutiera a Municipiului Bucuresti.
In limita bugetului maxim alocat prin Campania Propune pentru Bucuresti.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Aplicaţie de avertizare parcare neregulamentară
Smart City, respectiv Oraş Digital
Bucureşti integral şi Ilfov
1 ( unu ) ani
Şoferii, agenţii de poliţie rutieră, pietonii - toţi cetăţenii Capitalei.


Iniţiatorul proiectului
MIHAI
GUTANU


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

a. Formularea problemei
Poliţia Rutieră este insuficient înzestrată în activitatea de prevenire a parcării neregulamentare. Indisciplina şoferilor care ocupă porţiuni mari de carosabil, sau a miilor de rable care ocupă iraţional locurile de parcare - a devenit de netolerat.

b. Obiectivul general al proiectului este de a SPRIJINI atât şoferii - depistaţi că au parcat neregulamentar (să nu ia amendă ), cât şi agenţii de poliţie, să realizeze cu succes mutarea autoturismelor care sunt parcate neregulamentar, sau ocupă un timp prea îndelungat un loc pe carosabil, sufocând inutil oraşul. În concret, se eficientizează de 20 de ori mai mult, activitatea de prevenire a agentului de poliţie, ceea ce face ca actualul efectiv să devină - din insuficient, aşa cum este în prezent - numărul de agenţi să devină mai mult decât suficienţi - după pornirea aplicaţiei.

c. Domeniul în care se înscrie proiectul este SMART CITY - în beneficiul mai multor instituţii subordonate şi prestatoare ale municipalităţii, precum Poliţia Locală, Poliţia Rutieră, Administraţia Străzilor, ADP, prestatorii serviciilor de salubritate, deszăpezire, măturat şi spălat străzile, CNADR.

d. Proiectul se implementează pentru întreaga arie metropolitană a oraşului Bucureşti, inclusiv Şoseaua de Centură, judeţul Ilfov, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, A1, A2, A3 etc.
Toţii şoferii vor avea de câştigat. În acest moment unii şoferi pun un bilet la parbriz pe care îşi scriu numărul de telefon. Fac asta atunci când ştiu că autoturismul lor este parcat neregulamentar şi blochează un alt autoturism. Această aplicaţie conectează într-un server de mare capacitate ( dispecerat online ) numărul de înmatriculare al autoturismului cu numărul de telefon al şoferului logat la aplicaţia respectivă.

În acest fel, şoferii vor primi informaţii regulat prin sms, info de felul : Vine furtuna! Strada X e blocată! Devieri de circulaţie etc.

În acelaşi timp, şoferii vor primi şi informaţii de felul :

Atenționare ! Autoturismul cu nr..... este parcat neregulamentar. Vă rugăm ca în următoarele 5 minute să procedaţi la mutarea autovehicului pentru a evita amenda(ridicarea autoturismului).Ați primit acest mesaj ca urmare a înregistrării numărului dvs de telefon mobil ca fiind corespunzător autoturismului nr.......
a. Acţiunea 1 - Achiziţia de către PMB - în cadrul unui singur contract de bunuri şi servicii - prin instituţia subordonată interesată, de la firma de IT deţinătoare a francizei - a softului (brevetului) şi a drepturilor conexe (dreptul de utilizare în Bucureşti şi Ilfov) a aplicaţiei "Carsonline" compatibilă Linux, Microsoft, Android, Iphone etc. Implică cedarea definitivă a site-ului suport, a codurilor de operare şi a tuturor drepturilor de folosinţă, pe termen nelimitat.

b. Acţiunea 2 - Închirierea pe termen de 1(unu) ani a unui spaţiu de birouri, din patrimoniul AFI al PMB pentru firma prestatoare, a unui birou în orice zonă a Capitalei sau Ilfov, minim 300 mp, pentru găzduirea serverelor de hosting a site-ului suport, pentru un trafic de circa 200.000 de utilizatori pe zi. Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 1(unu) ani, cu posibilitatea prelungirii, la preţul standard al AFI încasat firmei de implementare.

c. Acţiunea 3 - Contract de achiziţie bunuri (calculatoare şi servere) si prestare servicii (dispecerat online, call ceneter, training etc)
Bunuri : Achiziţia serverelor, a echipamentelor de conectare la internet de mare viteză, mobilarea şi dotarea spaţiului de dispecerat, conform fişei de inventar solicitată de către firma contractantă. Toate echipamentele rămân în patrimoniul autorităţii contractante.
Servicii : Achiziţia serviciilor de creare soft, gestiune bază de date pe serverele proprii, implementare aplicaţie (similară taxi) "Carsonline" pentru Bucureşti şi Ilfov, promovare aplicaţie timp de un an, mentenanţă şi întreţinere site-aplicaţie pentru un an, training cu personalul autorităţii contractante timp de un an, logarea în aplicaţie pentru toţi agenţii de poliţie rutieră din Bucureşti şi Ilfov timp de un an, call center 24 ore din 24 timp de 365 de zile, freemail timp de 365 de zile către aprox 3000.000 de utilizatori, free-sms timp de 365 de zile la aproximativ 300.000 de telefoane mobile ale şoferilor logaţi, depistaţi a fi neregulamentar staţionaţi .

d. Protocol între autoritatea contractantă şi Poliţia Locală, pentru participarea la training a agenţilor de poliţie, dotarea acestora cu smart-phone, sau folosirea echipamentului deja instalat şi existen astăzi în dotarea maşinilor poliţiei rutiere.

d. Acţiunea 4 - La un an după implementarea proiectului, autoritatea contractantă va decide dacă acest serviciu ( INFORMAREA TELEFONICĂ ŞI ONLINE ÎN TIMP REAL A ŞOFERILOR ) va fi gestionat în continuare de către PMB - prin unităţile subordonate ca serviciu public, gratuit - sau poate fi concesionat (contra-cost) unei firme, care va percepe taxă de la utilizatori ( abonamente etc).
Informarea cetăţenilor reprezintă o OBLIGAŢIE a autorităţii publice locale, conform legii.
Nerespectarea, sau respectarea defectuoas[ a acestei obligaţii generează multă nemulţumire.

Proiectul, odată implementat, va oferi în mod suplimentar un istoric al locurilor cu probleme de parcare, al şoferilor care ignoră legea etc.


Văzând :
Prevederile Noului Cod Rutier, intrat în vigoare în anul 2012, care la art.4.3 prevede că :
Staţionarea reprezintă imobilizarea unui vehicul pe drumul public pe o durată mai mare de 5 min.
Și văzând :
Dispozitiile art. 64 alin 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 care prevede că :
Ridicarea vehiculelor dispusa de politia rutiera in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza de către Administrația Publică Locală potrivit procedurii stabilite prin Regulament.

Luând în considerare sesizările societăţii civile, privind repetate abuzuri ale firmelor de ridicări autoturisme parcate necorespunzător pe raza municipiului București, sesizări adresate de cetățeni dar și de numeroși turiști,

Proiectul se înscrie ca o măsură de solidaritate necesară , în beneficiul cetățenilor capitalei și a turiștilor, pentru evitarea abuzurilor acestor firme, popular denumite “hingheri de mașini”. ANUNȚAREA PRIN SMS A ȘOFERILOR CARE AU PARCAT NECORESPUNZĂTOR, despre iminenţa ridicării sau a sancţionării cu amendă a şoferului, reprezintă un real beneficiu, atât pentru şoferi, cât şi pentru imaginea PMB care va fi percepută a fi interesată de acest aspect din viaţa urbei.
• Majoritatea celor sesizați că au parcat ilegal să-și ia mașina, ceea ce este un lucru pozitiv pentru fluidizarea circulației. Sunt bulevarde întregi, cu prima bandă ocupată de mașini, în pofida faptului că întreg bulevardul are indicator de oprirea interzisă.
• Volumul amenzilor aplicate direct pentru parcare interzisă vor creşte, crescând în acest fel încasările la bugetul local al PMB. Sistemul actual face ca un agent al poliției rutiere, însoțit de 7-8 automacarale, să “salte” 7-8 autoturisme, cărora le aplică amenda în parcarea firmei de ridicări auto. Restul mașinilor rămân în continuare pe bulevard. Avertizarea prin sms face ca, toți șoferii de pe bulevard vor fi avertizați simultan, aceștia se vor repezi să-și ia mașinile concomitent, rămânând doar mașinile ai căror șoferi sunt la distanțe prea mari, sau nu au telefonul mobil în baza de date. Mașinile celor din urmă vor fi ridicate, dar scopul principal, degajarea circulației și amendarea tuturor celor vinovați, a fost atins.
• Șoferii contravenienți vor plăti fericiți amenda de 180 de lei pentru parcare ilegală, considerând că au “scăpat datorită sms-ului” de plata celor 800 lei corespunzători ridicării și depozitării. Este o imagine bună pentru Primăria Generală.

Mențiunea cea mai importantă este fără îndoială CREAREA UNEI BAZE DE DATE AUTOTURISM – TELEFON MOBIL PROPRIETAR.
Această bază de date dă posibilitatea PMB să INFORMEZE imediat proprietarii autoturismelor dintr-o anumită zonă cu privire la evenimente de interes precum deszăpezire, calamități, blocaje rutiere, lucrări edilitare, mutarea autoturismelor de pe o parte pe alta a stăzii, restricții temporare, auto abandonate etc etc.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Implementare şi 1 (un) an de întreţinere şi mentenanţă : 900.000 lei (TVA inclus). Costul include preţul brevetului pentru folosinţă nelimitată la dispoziţia PMB.