Fișa de Proiect

" UN NOU SPAȚIU CULTURAL MULTIDISCIPLINAR PENTRU BUCUREȘTI "

Nota Comisiei

Depaseste suma maxima alocata unui proiect conform regulamentului campaniei.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

UN NOU SPAȚIU CULTURAL MULTIDISCIPLINAR PENTRU BUCUREȘTI
Infrastructură culturală
Centrul orașului, de preferință
24 de luni pentru prima etapa, spațiul având funcție permanentă ulterior
- Creatorii de conținut artistic din București - Antreprenorii de antreprize creative din București - Locuitorii orașului


Iniţiatorul proiectului
Vrabie
Andreea Cristina


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Organizația The Institute, din care fac parte, și-a asumat ca misiune să promoveze industriile creative din România. În ultimii 5 ani am implementat diferite proiecte care se înscriu sub această misiune (Romanian Design Week, Diploma, Intenetics). Cel mai recent proiect dezvoltat de organizație este Cartierul Creativ. Cartierul Creativ pune în valoare identitatea culturală locală promovând activitățile și manifestările actorilor creativi locali. Cartierul Creativ al Bucureștiului a apărut pentru că progresul urban e codependent de calitatea interacțiunilor sociale din cadrul comunității.
Cartierul Creativ își propune să coaguleze talent românesc deja, adesea, celebru în afara țării, unul dintre obiectivele asumate fiind acela de a contribui la întărirea atribultului creativ al brandului București. Rezultatele excepționale pe care românii le au pe plan internațional în diferite domenii (film, arte plastice, muzică sau tehnologie) ne fac să credem că Bucureștiul poate fi un hub creativ regional.
Un alt obiectiv al Cartierului Creativ este acela de a crește oferta culturală a Bucureștiului astfel încât în următorii 4 ani să creștem cu 30% numărul mediu de nopți de cazare ale turiștilor străini în oraș, cu un impact economic imens pentru București.
Cartierul Creativ îți propune, pe de o parte, să atragă oameni talentați și competenți din restul țării și din Europa, și, pe de altă parte să dea un motiv în plus bucureștenilor tineri care activează în sectorul creativ/ cultural de a rămâne în București, contribuind astfel la dezvoltarea orașului din punct de vedere cultural, economic, social , educațional și la creșterea bunei sale reputații la nivel național și internațional. Ne dorim să ne mândrim cu personalități de nivel internațional care să trăiască și să lucreze în București și nu în restul lumii.
Un efect dorit al proiectului este și acela de a crește accesul tinerilor și copiiilor la produse culturale și de a genera noi tipuri de audiență, într-un context relaxat unde accesul la artă și cultură să fie facil, eliminând bariere de tip financiar sau care țin de gradul de educație și obișnuință a publicului larg în ceea ce priveste consumul cultural.
Un exemplu bun ar fi acela de a ne imagina actualul ,,Centru Vechi”, dar adăugând la oferta de tip HORECA și mici săli de cinema, galerii de artă, magazine de design , ateliere de artiști, săli de repetiții etc.
În contextul detaliat mai sus, am putut să observăm faptul că una dintre principalele probleme pentru actorii creativi ai orașului este reprezentată de spațiul pentru diferitele manifestări/proiecte/idei ale lor. Deși în acest moment, Arcub-ul funcționează ca un centru cultural pentru întregul oraș, fiind un proiect absolut necesar, cu beneficii evidente, spațiul din Gabroveni nu poate acoperi integral toate nevoile actorilor locali. Credem că este necesar ca Primăria Municipiului București să creeze un nou spațiu multidisciplinar, de preferință în centrul orașului, care să poată fi utilizat de operatorii culturali independenți (recomand inclusiv luarea în calcul a reconversiei unor spații industriale). Este esential ca cei interesați să aibă acces facil la el, cu atât mai mult cu cât în ultimii ani au fost derulate în București proiecte mari, care aduc o bună reputație orașului, cum ar fi Art Safari, Romanian Design Week sau Premiile OAR.
Mai mult decât atât, în contextul în care anul 2018 este Centenarul Marii Uniri, cu siguranță un spațiu de tipul acesta capătă o importanță crescută, devine cu atât mai necesar.
Proiectul se înscrie în domeniul de infrastructură culturală.
Ca urmare a desfășurării proiectului există mai multe grupuri țintă care sunt beneficiari. Pe de o parte sunt beneficiarii direcți:
- Creatorii de conținut artistic din București
- Antreprenorii de antreprize creative din București
- Universități de arte, cinematografe, instituții publice implicate in crearea, manifestarea sau promovarea actului creativ/ artistic.
De asemenea, există și un grup de beneficiari indirecți – locuitorii Bucureștiului, care vor avea un
spațiu nou care va garanta efervescență creativă, infrastructură pentru recreere și entertaining și vor avea ocazia să fie expuși unor acte culturale consistente și recurente.
Acțiunile care ar trebui întreprinse sunt:
1. Management de proiect, asigurat de o echipă dedicată
2. Identificarea spațiului care poate deveni un centru cultural multidisciplinar
3. Amenajarea spațiului pentru a servi nevoilor operatorilor culturali din București
4. Inaugurarea acestui spațiu
5. Promovarea spațiului către toți operatorii culturali din București
6. Administrarea spațiului – realizarea calendarului de evenimente, menținerea legăturii cu operatorii, mentenanța spațiului.
66% dintre bucureșteni consideră că Bucureștiul este un oraș creativ și dinamic. Totodată, fecunditatea artistică, oricât de prezentă ar fi, se manifestă într-un oraș care este recunoscut pentru faptul că este fragmentar, propunând artiștilor să creeze în spații izolate, iar audiența este forțată să caute informația. Or, teza de la care plecăm este că tot ceea ce înseamnă consum de orice fel se bazează pe accesibilitate și ofertă deschisă în spații mai puțin convenționale și care lasă loc participării directe. Ceea ce ne propunem prin proiect este să aducem într-un spațiu clar definit, creatorii, creațiile culturale, consumatorii. În felul acesta deschidem oportunitatea celor care consumă, dincolo de artele „clasice” - pictură și sculptură -, și fotografie, arte grafice, forme hibride de artă contemporană, design și arte decorative. Este important de amintit faptul că atunci când vorbim despre cultură, ne referim la o definiție largă a acestui cuvânt, de tip european, incluzând și gastronomia, tradițiile și mestesugurile etc., și nu doar cultura în accepțiunea clasică: teatru, arte plastice, operă etc.
Credem că în momentul de față, în București există mai multe proiecte de amploare, care pot crește reputația orașului la nivel national și international, din punct de vedere cultural și creativ. Există un interes evident din partea actorilor locali creativi de a dezvolta proiecte mari, strategice pentru oraș. În acest context, un spațiu dedicat, care să poată fi utilizat conform necesităților acestor actori, este cu atât mai important.
Prin această acțiune ne alăturăm strategiei culturale adoptate de către Consiliul General al Capitalei 2016-2026, urmărind să aducem mai aproape spațiile de creație/hub-urile de publicul consumator.
Beneficiile obținute prin implementarea proiectului sunt:
1. Crearea unui nou spațiu care pune în valoare patrimoniul cultural material și imaterial al orașului
2. Crearea unei noi zone culturale și recreaționale pentru locuitorii cartierului și ai orașului
3. Dezvoltarea zonei în care se află acest centru cultural, ca urmare a efervescenței culturale ce o va caracteriza.
4. Creatorii de conținut artistic vor fi principalii beneficiari ai infrastructurii care se va naște odată cu calibrarea și cooperarea actorilor implicați. Aceștia vor avea mai multe spații de expunere, vor avea acces facil la spații de producere a conținutului creativ, vor putea colabora și shareui expertiza cu alți creatori de conținut
5. Proiectul contribuie la poziționarea orașului ca pol de putere creativă la nivel national, dar și la nivelul Europei de Est.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

200.000 Euro, buget total