Fișa de Proiect

" GRAFFITI PE CALCANE ÎN CARTIERUL CREATIV AL BUCUREȘTIULUI "

Nota Comisiei

Proiectul nu respecta criteriile de eligibilitate din regulamentul campaniei , capitolul 5 art.2.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

GRAFFITI PE CALCANE ÎN CARTIERUL CREATIV AL BUCUREȘTIULUI
Infrastructură culturală
Zona Cișmigiu-Universitate-Calea Griviței - Gara de Nord
16 luni
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt rezidenții din Cartierul Creativ(inclusiv rezidenții actori culturali și economici). Beneficiarii indirecți sunt locuitorii Bucureștiului și turiștii


Iniţiatorul proiectului
Loloiu
Florentina


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

În mai 2017, organizația în care sunt implicată – The Institute (a cărei misiune asumată este de a promova industriile creative din România) a inițiat proiectul Cartierul Creativ al Bucureștiului. Acesta este un spațiu care fructifică energiile și potențialul antreprenorial și de dezvoltare urbană al industriilor creative. Cartierul Creativ e un nod al efervescențelor comunităților creative suprapus unui spațiu care are deja și istoria, și infrastructura necesare catalizării și accelerării motoarelor ecosistemului cultural și creativ. Prin intermediul proiectului ne propunem să aducem conținut și membri ai comunității creative în zona Cișmigiu-Universitate-Grivița.
Cartierul Creativ își propune să coaguleze talent românesc deja, adesea, celebru în afara țării, unul dintre obiectivele asumate fiind acela de a contribui la întărirea atribultului creativ al brandului București. Rezultatele excepționale pe care românii le au pe plan internațional în diferite domenii (film, arte plastice, muzică sau tehnologie) ne fac să credem că Bucureștiul poate fi un hub creativ regional.
Un alt obiectiv al Cartierului Creativ este acela de a crește oferta culturală a Bucureștiului astfel încât în următorii 4 ani să creștem cu 30% numărul mediu de nopți de cazare ale turiștilor străini în oraș, cu un impact economic imens pentru București.
Cartierul Creativ îți propune, pe de o parte, să atragă oameni talentați și competenți din restul țării și din Europa, și, pe de altă parte să dea un motiv în plus bucureștenilor tineri care activează în sectorul creativ/ cultural de a rămâne în București, contribuind astfel la dezvoltarea orașului din punct de vedere cultural, economic, social , educațional și la creșterea bunei sale reputații la nivel național și internațional. Ne dorim să ne mândrim cu personalități de nivel internațional care să trăiască și să lucreze în București și nu în restul lumii.
Un efect dorit al proiectului este și acela de a crește accesul tinerilor și copiiilor la produse culturale și de a genera noi tipuri de audiență, într-un context relaxat unde accesul la artă și cultură să fie facil, eliminând bariere de tip financiar sau care țin de gradul de educație și obișnuință a publicului larg în ceea ce priveste consumul cultural.
Un exemplu bun ar fi acela de a ne imagina actualul ,,Centru Vechi”, dar adăugând la oferta de tip HORECA și mici săli de cinema, galerii de artă, magazine de design , ateliere de artiști, săli de repetiții etc.

Sub umbrela acestui proiect, care credem că este de importanță strategică pentru oraș, propunem ca Primăria Municipiului București să organizeze un concurs de graffiti pentru calcane din perimetrul Cartierului Creativ, ce de exemplu pentru cele de pe Strada Buzești. Zona aleasă pentru dezvoltarea proiectului este una cu o arhitectură deosebită – sunt clădiri vechi, cu valoare istorică, unele dintre ele fiind însă neadministrate și neîngrijite. Credem că realizarea unor graffiti pe calcane ale clădirilor din zonă (așa cum sunt cele de pe Strada Berzei, de exemplu - https://ro.pinterest.com/pin/575686764839113580/ ) ar modifica radical din punct de vedere estetic zona. În plus, dacă acestea ar fi realizate în urma unui concurs la nivel international, credem că ar crește vizibilitatea și potențialul cultural și economic al zonei.
Proiectul se înscrie în domeniul de infrastructură culturală.
Grupurile țintă identificate în proiect se impart în două categorii – beneficiari direcți sși beneficiari indirecți.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt rezidenții din Cartierul Creativ (inclusiv rezidenții actori culturali și economici). Beneficiarii indirecți sunt locuitorii Bucureștiului și turiștii, care au de fapt acces la creații artistice, ce modifică aspectul și valoarea estetică a unei zone cu un mare potential cultural și identitar pentru oraș.
Acțiunile care ar trebui întreprinse sunt:
1. Management de proiect, printr-o echipă dedicată
2. Elaborarea regulamentului de concurs
3. Identificarea calcanelor pe care se dorește a fi realizate graffiti-urile
4. Anunțarea concursului
5. Selectarea câștigătorilor
6. Realizarea graffiti-urilor
7. Realizarea unui sistem de iluminare nocturnă pentru graffiti-uri
8. Promovarea acestora în rândul locuitorilor orașului și al turiștilor.
Locuitorii orașului București se plâng de multe ori că sunt o serie de clădiri vechi, cu valoare istorică, ce nu sunt întreținute. Dincolo de pierderea la nivel de patrimoniu material, aspectul acestora dăunează și esteticii orașului. Este adevărat că întreținerea acestora și recondiționarea lor este un proces complex, de durată. De aceea,cred că soluția propusă este una eficientă, cu beneficii clare pentru locuitorii din zonă, dar și pentru întregul oraș (pentru identitatea culturală a acestuia).
Beneficiile obținute prin implementarea proiectului sunt:
1. Dezvoltarea spațiilor existente și redescoperirea clădirilor, a monumentelor, a spațiilor publice sau a zonelor relevanta pentru identitatea și istoria locală.
2. Modificarea aspectului zonei
3. Transformarea unui minus într-un plus de imagine, printr-o acțiune ce are costuri mici, raportat la efectul ce va fi obținut
4. Atragerea unor artiști străini, prin organizarea concursului la nivel international, care pot deveni promotori ai orașului.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Între 100.000 și 200.000 de Euro, depinzând de numărul de locații selectate și de artiștii câștigători, de reputația și de fee-urile ce le vor cere.