Fișa de Proiect

" Calea Victoriei – o istorie de peste 300 de ani "

Nota Comisiei

In locatii pretabile.
In limita bugetului maxim prevazut in Regulamentul Campaniei “Propune pentru Bucuresti !”

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Calea Victoriei – o istorie de peste 300 de ani
Infrastructură culturală
Calea Victoriei sector 1
6 luni
Primăria Municipiului Bucureşti, turiştii români şi străini, toţi cetăţenii oraşului


Iniţiatorul proiectului
Simion
Laurentiu


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Realizarea şi montarea pe Calea Victoriei a unor panouri cu informaţii istorice şi culturale despre clădirile monument aflate în zonă, despre clădirile istorice care au fost demolate şi despre diverse evenimente importante din istoria oraşului din ultimii 300 de ani care au avut loc în această zonă.

a) Calea Victoriei este una din cele mai vechi artere ale Bucureştiului dar în acelaşi timp este poate strada cu cea mai mare încărcătură culturală, istorică din Capitală, fapt ce ar trebui valorificat din punct de vedere turistic şi educaţional. Am constatat lipsa de mijloace de informare culturale uşor accesibile la nivel stradal atât pentru turiştii care vizitează Bucureştiul, dar şi pentru cetăţenii oraşului.

b) Obiectivul general al proiectului : Identificarea Căii Victoriei ca una dintre cele mai importante zone pentru istoria Bucureştiului, promovarea valorii culturale şi istorice a zonei Căii Victoriei prin realizarea unor panouri stradale cu informaţii destinate îndeosebi turiştilor, dar şi publicului larg; marcarea prin panouri stradale a unor clădiri monument aflate pe Calea Victoriei cu accent pe importanţa acestora în cadrul unor evenimente istorice importante; marcarea prin panouri stradale a locurilor unde au existat clădiri importante din punct de vedere istoric.
c) Domeniul în care se înscrie proiectul: Infrastructură culturală
d) Localizarea zonei din Bucuresti unde se doreste implementarea proiectului: Calea Victoriei sector 1
Turişti români şi străini care vizitează oraşul

Cetăţeni ai oraşului care pot afla mai multe date despre oraşul în care locuiesc

Preşcolari/şcolari/cadre didactice care pot folosi panourile ca material didactic adiţional
a)Acţiunea 1 Realizarera conceptului panourilor şi sintetizarea informaţiilor ce vor fi înscrise din surse istorice, realizarea textului înscris pe panouri în limba română şi engleză, proiect de amplasament

b)Acţiunea 2 Realizarea efectivă a panourilor şi montarea lor pe teren în locurile prestabilite. La realizarea panourilor se va avea în vedere şi asigurarea unei surse pentru iluminare pe timp de noapte, eventual o sursă solară.
“Uliţă, pod, cale, parcă ar fi avut nevoie de nume sau poreclă, el, starostele străzilor, care de două veacuri stăpâneşte oraşul!”… citat din cartea reprezentativă despre Calea Victoriei - “Podul Mogoşoaiei” - scrisă de Gheorghe Crutzescu, diplomat de carieră, editată în 1943 cu puţin timp înainte de a începe poporul român, sub presiunea unei puteri străine comuniste opresive, să-şi piardă demnitatea şi respectul pentru tradiţia si istoria sa…“Cu capul înspre Carpaţi şi coada înspre Giurgiu, uneşte Parisul cu Ţarigradul. E bizantină şi apuseană, trândavă şi vioaie, zâmbitoare şi posomorâtă, dornică de schimbări şi înfiptă în trecut”…mai rosteşte autorul Gheorghe Crutzescu…trecutul este fundaţia…un popor fără fundaţie, fără respect pentru istoria lui, nu are viitor...poate că ar fi bine ca şi poporul român să aibă “Champs-Élysées”-ul lui ca în Paris sau “La Rambla” ca în Barcelona, mai ales că românii au apărat de-a lungul secolelor hotarele civilizaţiei şi creştinătăţii europene astfel încât să fie timp pentru construirea acestora şi a multor altor repere occidentale care astăzi sunt valorificate cu succes din punct de vedere turistic…şi nu în ultimul rând Calea Victoriei sau Podul Mogoşoaiei - început în 1692 din porunca Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu din bârne de lemn ca cea expusă la Muzeul Bucureştilor de la Palatul Şuţu - înseamnă după cum zice autorul Crutzescu: “Şi poate nu-i stradă care să închege în atare măsură gândurile unui popor. Podul Mogoşoaiei e plămădit cu sufletul nostru.”…prin urmare justificarea acestui proiect este, pe lângă celelalte de natura practică, în primul rând una spirituală.
Evidenţierea potenţialului cultural şi turistic al zonei Calea Victoriei atât în rândul locuitorilor orşaului cât şi al vizitatorilor din exterior.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

50.000 EURO