Fișa de Proiect

" PIETONALE DE WEEKEND ÎN CARTIERUL CREATIV AL BUCUREȘTIULUI "

Nota Comisiei

Sub rezerva obtinerii avizelor legal necesare.
In limita bugetului maxim prevazut in regulamentul campaniei.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

PIETONALE DE WEEKEND ÎN CARTIERUL CREATIV AL BUCUREȘTIULUI
Infrastructură : Zone pietonale, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale
Zona Cișmigiu - Universitate - Matache - Gara de Nord; Calea Griviței (partea situată între Buzești și Dacia) și Strada Ion Brezoianu
24 luni
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: - Rezidenții celor două străzi - Creatorii de conținut artistic (atât cei rezidenți déjà pe cele două străzi, cât și cei care vor dori să se alăture


Iniţiatorul proiectului
Gavrilă-Borțun
Andrei


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

În mai 2017, organizația pe care o conduc – The Institute (a cărei misiune asumată este de a promova industriile creative din România) a inițiat proiectul Cartierul Creativ al Bucureștiului. Acesta este un spațiu care fructifică energiile și potențialul antreprenorial și de dezvoltare urbană al industriilor creative. Cartierul Creativ e un nod al efervescențelor comunităților creative suprapus unui spațiu care are deja și istoria, și infrastructura necesare catalizării și accelerării motoarelor ecosistemului cultural și creativ. Prin intermediul proiectului ne propunem să aducem conținut și membri ai comunității creative în zona Cișmigiu-Universitate-Grivița. În felul acesta vom contribui la coagularea acestei comunități a industriilor creative, care să potențeze identitatea culturală a Bucureștiului.
Cartierul Creativ își dorește să coaguleze talent românesc deja, adesea, celebru în afara țării, unul dintre obiectivele asumate fiind acela de a contribui la întărirea atribultului creativ al brandului București. Rezultatele excepționale pe care românii le au pe plan internațional în diferite domenii (film, arte plastice, muzică sau tehnologie) ne fac să credem că Bucureștiul poate fi un hub creativ regional.
Un alt obiectiv al Cartierului Creativ este acela de a crește oferta culturală a Bucureștiului astfel încât în următorii 4 ani să creștem cu 30% numărul mediu de nopți de cazare ale turiștilor străini în oraș, cu un impact economic imens pentru București.
Cartierul Creativ îți propune, pe de o parte, să atragă oameni talentați și competenți din restul țării și din Europa, și, pe de altă parte să dea un motiv în plus bucureștenilor tineri care activează în sectorul creativ/ cultural de a rămâne în București, contribuind astfel la dezvoltarea orașului din punct de vedere cultural, economic, social , educațional și la creșterea bunei sale reputații la nivel național și internațional. Ne dorim să ne mândrim cu personalități de nivel internațional care să trăiască și să lucreze în București și nu în restul lumii.
Un efect dorit al proiectului este și acela de a crește accesul tinerilor și copiiilor la produse culturale și de a genera noi tipuri de audiență, într-un context relaxat unde accesul la artă și cultură să fie facil, eliminând bariere de tip financiar sau care țin de gradul de educație și obișnuință a publicului larg în ceea ce priveste consumul cultural.
Un exemplu bun ar fi acela de a ne imagina actualul ,,Centru Vechi”, dar adăugând la oferta de tip HORECA și mici săli de cinema, galerii de artă, magazine de design , ateliere de artiști, săli de repetiții etc.

Sub umbrela acestui proiect, care credem că este de importanță strategică pentru oraș, propunem ca Primăria Municipiului București să susțină activitatea culturală din zonă, prin transformarea unor străzi, puncte strategice din Cartier, în străzi pietonale, pe durata weekendurilor. Este vorba despre Calea Grivița – partea situate între Buzești și Dacia, precum și Strada Brezoianu. În aceste două puncte există o serie de operatori culturali și economici (în zona industriilor creative) care au o ofertă de calitate în ce privește petrecerea timpului liber pentru bucureșteni. Credem că în acest fel, prin transformarea străzilor amintite în pietonale de weekend, ar crește consumul cultural în zonă. Proiectul se înscrie în domeniul de infrastructură.
Grupurile țintă identificate în proiect se impart în două categorii – beneficiari direcți și beneficiari indirecți.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:
- Rezidenții celor două străzi
- Creatorii de conținut artistic (atât cei rezidenți déjà pe cele două străzi, cât și cei care vor dori să se alăture comunității creative de aici și se vor reloca).
- Antreprenorii de antreprize creative de pe cele două străzi amintite.
- Universități de arte, cinematografe, instituții publice implicate in crearea, manifestarea sau promovarea actului creativ/ artistic, situate în zona celor două străzi.
Beneficiarii indirecți sunt locuitorii Bucureștiului și turiștii, care vor avea un spațiu nou care va garanta efervescență creativă, infrastructură pentru recreere și entertaining și vor avea ocazia să fie expuși unor acte culturale consistente și recurente.
Acțiunile care ar trebui întreprinse sunt:
1. Management de proiect, prin intermediul unei echipe dedicate, care va avea ca atribuție și identificarea operatorilor culturali de pe cele două străzi, precum și a colectării de conținut de la aceștia. Ulterior, echipa de proiect va menține contactul permanent cu aceștia.
2. Închiderea circulației pe Calea Griviței și pe Strada Brezoianu, în timpul weekendurilor
3. Comunicarea către locuitorii orașului a intenției de a le închide, precum și a rutelor ocolitoare
4. Promovarea ofertei culturale a operatorilor din cele două zone, către locuitori și turiști
5. Evaluarea beneficiilor aduse de implementarea proiectului, după o perioadă de 6 luni.
Orașul București este perceput de locuitorii săi ca fiind unul creativ și dinamic. Pe de altă parte, este considerat și fragmentar, consumatorii trebuind să caute informația, atunci când sunt interesați să consume un anumit produs cultural. Credem că tot ceea ce înseamnă consum de orice fel se bazează pe accesibilitate și ofertă deschisă în spații mai puțin convenționale și care lasă loc participării directe. Transformarea a două străzi din Cartierul Creativ (primul de acest fel din București) credem că va ajuta consumatorii să acceseze oferta culturală a zonei într-un mod mai facil, mai eficient.
Un proiect similar este și La pas pe Calea Victoriei, implementat tot de Primăria București, care a fost primit foarte bine de locuitori. Sunt de fapt genul de proiecte care au un impact pozitiv foarte mare, reușind să întărească relația locuitorilor cu orașul lor. Totodată, transformarea celor două străzi amintite în pietonale de weekend nu perturbă traficul într-un mod la fel de dramatic, așa cum se întâmplă în cazul unor bulevarde principale.
Beneficiile obținute prin implementarea proiectului sunt:
1. Valorificarea potențialului cultural al zonei prin primovarea activităților și manifestărilor actorilor creativi localizați în zonă.
2. Dezvoltarea spațiilor existente și redescoperirea clădirilor, a monumentelor, a spațiilor publice sau a zonelor relevanta pentru identitatea și istoria locală.
3. Creșterea consumului cultural în perimetrul amintit
4. Transformarea orașului într-unul viu, European, cu o ofertă culturală și de divertisment de calitate, pentru locuitorii săi.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Între 100.000 - 200.000 Euro, în funcție de durata proiectului