Fișa de Proiect

" "Împreună, în siguranță, pe aceleași străzi" - creșterea siguranței rutiere în 255 de intersecții și 320 km de străzi "

Nota Comisiei

Sub rezerva intocmirii unui studiu elaborat de Directia Transporturi Drumuri si Sistematizarea Circulatiei si al obtinerii avizelor legal necesare.
In limita bugetului maxim alocat pentru un proiect conform regulamentului campaniei.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

"Împreună, în siguranță, pe aceleași străzi" - creșterea siguranței rutiere în 255 de intersecții și 320 km de străzi
Mobilitate, accesibilitate, siguranţa circulaţiei
185 de tronsoane de strazi (aproximativ 320 km) și 255 intersecții aflate în Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Harta detaliată: https://goo.gl/6HYuPF Lista strazilor: https://goo.gl/FvJ6YN
180 de zile, conform calendarului cu activități
Beneficiarii proiectului sunt locuitorii orașului, de toate vârstele, care se deplasează cu bicicleta sau mașina pe carosabil, dar și persoanele aflate în tranzit.


Iniţiatorul proiectului
Ivan
Marian


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Bucureștiul figurează în topul mondial cu cel mai congestionate trafic rutier, tot mai mulți locuitori dorindu-și să utilizeze bicicleta ca mijloc alternativ de deplasare.

Acestora li se vor adăuga în perioada următoare un număr mare de bicicliști, în urma distribuirii celor 30000 de tichete de către Primăria Capitalei către locuitori pentru a sprijini achiziția de biciclete.

România este pe locul al doilea în Uniunea Europeană la numărul de decese provocate în accidente rutiere raportat la 1.000.000 de locuitori. (pagina 17 din Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2016-2020 - https://goo.gl/bcymP2
La această situație precară în ceea ce privește siguranța în trafic a contribuit și nerespectarea de către autoritățile centrale și locale a dispozițiilor legale privind efectuarea obligatorie a cel puțin o oră de educație rutieră în școli, în fiecare săptămână. După 15 ani de la adoptarea legii, guvernanții încă nu au găsit soluții pentru a debloca situația.

Pe de altă parte, conducătorii auto se confruntă cu creșterea nivelul de stres, cauzat de blocajele din trafic. Din acestă cauză nivelul de atenție scade iar probabilitatea accidentelor crește, iar străzile din București devin tot mai periculoase pentru participanții vulnerabili la trafic.

De aceea, este momentul oportun pentru implementarea unor dispoziții legale privind creșterea siguranței pe drumurile publice, cu scopul de a diminua numărul situațiilor de risc, prin sporirea impactului vizual asupra participanților la trafic conform art. 82 (1) din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 (Codului Rutier):
“În scopul sporirii impactului vizual asupra participanților la trafic, pe partea carosabilă se pot executa marcaje sub forma de inscripții, simboluri și figuri.”

Conform studiilor efectuate de specialiștii în siguranță rutieră,
este recunoscut faptul că o bună marcare a zonelor de rulare influențează condițiile de producere a accidentelor, ducând la o scădere a numărului acestora și a gravității lor. Pentru edificare se poate studia pagina 9 din raportul Federației Europene a Drumurilor - https://goo.gl/gQd1rQ

Documentul menționează că, în conformitate cu un studiu realizat în 2013 în Marea Britanie de Fundația pentru Siguranța Drumurilor, s-a demonstrat că o mai bună semnalizare a drumurilor a redus cazurile “fatale” cu 87%.

Beneficiile acestui tip de marcaje au fost studiate în Viena, concluziile confirmând rezultatele studiilor realizate în S.U.A. Rezultatele cercetării arată că, în prezența simbolurilor, bicicliștii tind să își ia o distanță de siguranță mai mare față de marginea din dreapta a benzii, iar șoferii tind să îi protejeze mai mult pe cei dintâi.

O sinteză în limba română a studiului din Viena o anexăm prezentului proiect, putând fi descărcată și studiată de la această adresă: https://goo.gl/TvMThc.

De asemenea, poate fi vazut un film explicativ al modului în care sunt utilizate astfel de marcaje: https://youtu.be/1AZE7SgGDNU

Obiectivul general al proiectului este realizarea de marcaje rutiere care au scopul de creștere a impactului vizual asupra participanților la trafic vulnerabili (bicicliști) pentru reducerea numărului de accidente rutiere și în special a celor soldate cu victime omenești.

Alte obiective conexe:
- încurajarea utilizării bicicletei în scop utilitar ca metodă alternativă de deplasare la serviciu
- descongestionarea traficului rutier, ca efect al diminuării numărului deplasărilor cu autoturismul pe distanțe scurte și medii (6,8 km, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București - Ilfov)
- educarea/informarea tuturor categoriilor de participanți la trafic cu privire la metodele de deplasare optime în contextul aglomerărilor urbane.

În conformitate cu regulamentul campaniei “Propunere pentru București”, proiectul se încadrează la domeniul (d) Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației.

Proiectul prevede implementarea marcajelor rutiere cu scopul sporirii impactului vizual pe 185 de artere sau tronsoane (aproximativ 320 km) și în 255 de intersecții aflate în Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3, Sectorul 4, Sectorul 5 și Sectorul 6 și administrate de Primăria Municipiului București.

Harta detaliată a arterelor și intersecțiilor prevăzute în proiect este anexată și poate fi descărcată și studiată la această adresă: https://goo.gl/6HYuPF

Lista interesecțiilor și a arterelor incluse în acest proiect este anexată și poate fi descărcată și studiată la adresa următoare: https://goo.gl/FvJ6YN
1. Grupul țintă principal este reprezentat de bicicliștii care utilizează în prezent bicicleta ca mijloc de deplasare cotidiană

2. A doua categorie vizată este cea a persoanelor care intenționează în viitorul apropiat să utilizeze mai mult deplasările cu bicicleta. Printre acestea se află și persoanele care au beneficiat de tichetele cadou oferite de Primăria Capitalei pentru cumpărarea de biciclete.

3. Conducătorii auto, care împart partea carosabilă cu bicicletele

4. Persoane care ar dori să folosească bicicleta ocazional - localnici, turiști, vizitatori, dar nu îndrăznesc să folosească acest mijloc de transport, din cauza percepției scăzute de siguranță din trafic.
a). Actiunea 1.1 - Susținerea demersurilor necesare modificării Standardului “SR 1848-7:2015, Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere” prin introducerea marcajelor “Traseu sugerat pentru biciclete” și a celor “Păstrează distanța laterală față de bicicliști”. Documentul tehnic a fost deja depus la Comisia Tehnică națională de Standardizare 187 Drumuri a ASRO - Organismul național de standardizare. Modificările propuse pot fi studiate la următoarea adresă: https://goo.gl/ma9jKk
Durata estimată: 90 zile

Acţiunea 1.2 - Achitarea taxelor necesare actualizării Standardului “SR 1848-7:2015, Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere”. Pentru elaborarea de standarde, ASRO percepe un tarif calculat în functie de numărul de pagini al standardului, astfel: 421,1 EURO + 42,1 EURO x Nr. de pagini + TVA.
Durata estimată: 5 zile

b) Acţiunea 2.1 - Proiectarea marcajelor rutiere prin aparatul administrativ al Primăriei sau al instituțiilor din subordine sau prin contractarea de firme specializate.
Durata estimată: 60 zile

Acțiunea 2.2 - Avizarea proiectelor de către Comisia Tehnică de Circulație din Primăria Municipiului București
Durata estimată: 30 zile

Acțiunea 2.3 - Selectarea unui/unor furnizor(i) pentru realizarea marcajelor menționate în proiect.
Durata estimată: 30 zile

c) Acţiunea 3.1 - Realizarea efectivă a marcajelor rutiere pe baza proiectelor avizate.
Durata estimată: 30 zile

Acțiunea 3.2 - Realizarea unor campanii de comunicare, pe tema siguranței rutiere, către mass-media, ca difuzor interesat de problemele orașului. Activitatea se va desfășura de către departamentul specializat al Primăriei Municipiului București.
Durata estimată: 180 zile
În prezent, România este pe locul al doilea în Uniunea Europeană la numărul de decese provocate în accidente rutiere raportat la 1.000.000 de locuitori. (pagina 17 din Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră 2016-2020)

La această situație precară în ceea ce privește siguranța în trafic a contribuit și nerespectarea de către autoritățile centrale și locale a obligațiilor legale privind efectuarea a cel puțin o oră de educație rutieră în școli, în fiecare săptămână. După 15 ani de la adoptarea legii, guvernanții încă nu au găsit soluții pentru a debloca situația.

La nivelul municipiului București s-a înregistrat, în anul 2014, un număr de 614 accidente care s-au soldat cu decesul a 61 și vătămarea corporală a unui număr de 583 persoane.

“O pondere importantă în totalul accidentelor grave au bicicliştii, tendința în cazul acestor participanți la trafic fiind una ascendentă (ponderea acestora în totalul vehiculelor implicate a fost de 13,9% în 2014 față de 6,6% în 2010). De asemenea, se remarcă faptul că numărul bicicliştilor implicați cu vinovăție în accidente rutiere grave s-a dublat practic în perioada de referință, în special datorită creșterii numărului de bicicliști, cât și lipsei amenjărilor destinate acestora, precum piste pentru biciclete.” - pagina 22 din Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră 2016 - 2020


Situația este cu atât mai gravă cu cât Capitala este cel mai aglomerat oraș din Europa, acest aspect afectând deopotrivă toate categoriile de participanți la trafic, fie ei, conducători auto, bicicliști, pietoni sau utilizatori ai transportului în comun.

Conform studiilor efectuate de specialiștii în siguranță rutieră,
este recunoscut faptul că o bună marcare a zonelor de rulare influențează condițiile de producere a accidentelor, ducând la o scădere a numărului acestora și a gravității lor. Pentru edificare se poate studia pagina 9 din raportul Federației Europene a Drumurilor .

Documentul menționează că, în conformitate cu un studiu realizat în 2013 în Marea Britanie de Fundația pentru Siguranța Drumurilor, s-a demonstrat că o mai bună semnalizare a drumurilor a redus cazurile “fatale” cu 87%.

Beneficiile acestui tip de marcaje au fost studiate în Viena, concluziile confirmând rezultatele studiilor realizate în S.U.A. Rezultatele cercetării arată că, în prezența simbolurilor, bicicliștii tind să își ia o distanță de siguranță mai mare față de marginea din dreapta a benzii, iar șoferii tind să îi protejeze mai mult pe cei dintâi.

O sinteză în limba română a studiului din Viena o anexăm prezentului proiect, putând fi descărcată și studiată de la această adresă: https://goo.gl/TvMThc.

De asemenea, poate fi vazut un film explicativ al modului în care sunt utilizate astfel de marcaje: https://youtu.be/1AZE7SgGDNU
1. Reducerea numărului de accidente rutiere și în special a celor soldate cu victime omenești, prin creșterea creșterea impactului vizual a categoriei de participanți vulnerabili la trafic aflate pe partea carosabilă - bicicliștii

2. Reducerea congestiilor în trafic prin scăderea numărului de deplasări motorizate pe distanțe scurte și medii în favoarea deplasărilor cu mijloace alternative, datorită creșterii siguranței în trafic pentru categoriile vizate

3. Creșterea siguranței efective și a percepției asupra siguranței în trafic pentru categoriile de participanți la trafic care nu folosesc autoturismele pentru deplasări

4. Educarea categoriilor de participanți la trafic cu privire la prevenirea situațiilor periculoase

5. Proiectul poate fi implementat, cu costuri scăzute, pe tronsoanele de străzi până la momentul realizării de infrastructură dedicată bicicliștilor, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București - Ilfov

6. Reducerea costurilor cu agenții rutieri, a costurilor cu carburantul, reducerea poluării, reducerea presiunii asupra serviciilor medicale

7. Creșterea stării de sănătate a locuitorilor, prin scăderea sedentarismului și a poluării
Scăderea nivelului de stres pentru participanții la trafic, sporind astfel atenția în trafic și crescând productivitatea la locul de muncă


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Echivalentul in lei a 200.000 EUR, inclusiv TVA