Fișa de Proiect

" Imbunătăţirea microclimatului din jurul canalului de curgere al râului Dâmboviţa "

Nota Comisiei

Depaseste suma maxima alocata unui proiect conform regulamentului campaniei.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Imbunătăţirea microclimatului din jurul canalului de curgere al râului Dâmboviţa
Spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii
Malul raului Dambovita, zona Palatul de Justitie, Sector 3
10 luni
Primaria Municipiului Bucuresti, cetatenii capitalei si turistii


Iniţiatorul proiectului
Vlad
Eugen Valentin


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Implementarea unor masuri care sa incurajeze îmbunătăţirea microclimatului din jurul canalului de curgere al râului Dâmboviţa atât în ceea ce priveşte reducerea temperaturii, modificarea umidităţii pe timp de vară, cat şi reducerea gradului de poluare auto din zonele adiacente.
Proiectul trebuie sa fie de interes local si va cuprinde urmatoarele informaţii :
a) Formularea problemei
Modalitate de a aduce pe cursul Dambovitei un spațiu mai verde și multe din beneficiile oamenilor pentru a servi drept model pentru parcurile viitoare.
b) Obiectivul general al proiectului
Proiectul îşi propune trei obiective majore:
 Obiectivul cultural - urbanistic care urmăreşte contracararea efectelor cauzate de schimbările virulente din spaţiul urban, schimbări care au ca origine transformarea hidrotehnică strict utilitaristă a râului Dâmboviţa şi neglijarea aspectelor urbanistice. Soluţia urbanistică va realiza o schimbare majoră a ambientului din zona canalului de curgere a râului Dâmboviţa, iar modificările vor contrabalansa o serie de neajunsuri reale provenite atât din moştenirea arhitecturală a canalului cât şi din necesităţile de operare a sistemului hidrotehnic (jocul de nivele);
 Obiectivul de mediu - urmăreşte îmbunătăţirea microclimatului din jurul canalului de curgere al râului Dâmboviţa atât în ceea ce priveşte reducerea temperaturii, modificarea umidităţii pe timp de vară şi reducerea gradului de poluare auto din zonele adiacente;
 Proiectul răspunde şi provocării de a identifica soluţii urbane pentru contracararea efectelor schimbărilor climatice (amplificate de modificările urbane) care, deja, provoacă în capitală creşteri ale temperaturilor medii cu 2-4˚C pe timpul lunilor de vară.

c) Domeniul în care se înscrie proiectul
Spatii verzi, locuri de joaca pentru copii

d) Localizarea zonei din Bucuresti unde se doreste implementarea proiectului
Malul raului Dambovita, zona Palatul de Justitie, Sector 4
Primaria Municipiului Bucuresti, cetatenii capitalei si turistii
Actiunile necesare implementarii proiectului trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind elaborarea documentatiei de achizitie a serviciilor de consultanţă in domeniul managementului pentru administrarea contractului; organizarea si derularea procedurii de achizitie publica; elaborarea documentatiei de achizitie a tehnologiei; promovarea si publicitatea proiectului prin realizarea urmatoarelor actiuni: cate o aparitie in presa scrisa si vizuala la finalizarea proiectului.
Soluţiile propuse in prezent care se referă la plantarea de arbori şi plante agăţătoare de tip iederă pe marginea versanţilor betonaţi, respectiv pe suprafaţa acestora, au o serie de avantaje (simplitate, cost redus), dar şi dezavantaje semnificative (păstrarea umidităţii şi atacarea betonului, uscarea sau înecarea plantelor in funcţie de regimul hidrologic şi de temperatură, dificultăţi de întreţinere a dalelor de beton). Soluţia propusă conform proiectului constă în replantarea pe Dambovita de copaci plutitori cu potenţial ridicat de evapotranspiraţie, mutati din alte parti ale orasului, ca parte a unui proiect inovativ de ecologizare urbană. Acesti copaci susţin procesele biologice prin care se influenţează microclimatul zonei adiacente. Soluţia propusă se individualizează printr-o serie de particularităţi: poate fi montată în orice secţiune de curgere; protejează dalele de beton; împiedică radiaţia solară din timpul zilei să ajungă la dalele de beton şi astfel să permită acumularea de căldură în acestea
Rezultatele vizate in urma implementarii proiectului sunt legate intrinsec de reducerea temperaturii medii în 24 de ore pe timp de vară; modificarea microclimatului prin variaţia de umiditate datorată respiraţiei plantelor aflate în masa de argilă din cutia suspendată şi irigată permanent printr-o soluţie originală; performanţe urbanistice prin cinematica asigurată de variaţia nivelului apei, schimbarea desenului floral, montarea unor surse de lumină la nivelul apei, toate acestea fără a influenţa asupra efectelor favorabile mediului, etc.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Suma maxima /proiect este de 200.000 EUR inclusiv TVA - echivalentul in lei