Fișa de Proiect

" Procesare in regie proprie deseuri medicale periculoase cu reducerea substantiala a costurilor "

Nota Comisiei

Regulamentele si legislatia privind neutralizarea deseurilor biologice limiteaza derularea proiectului.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Procesare in regie proprie deseuri medicale periculoase cu reducerea substantiala a costurilor
Sănătate
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş, sector 3
11 luni
Primaria Municipiului Bucuresti, pacientii si cadrele medicale


Iniţiatorul proiectului
Carciumaru
Irinel Ionut


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Reducerea substantiala a costurilor de procesare a deseurilor medicale periculoase (seringi si perfuzii folosite, fese pline de sange, material biologic, etc) prin realizarea in regie proprie a acestei activitati. cu scopul de a salva vieti si bani.
Proiectul trebuie sa fie de interes local si va cuprinde urmatoarele informaţii :

a) Formularea problemei
Raportul de audit al performanței privind modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală la Ministerul Sănătăţii cât și la unităţile din subordinea/coordonarea/autoritatea acestuia pentru perioada 2012-2014, elaborat de catre Curtea de Conturi a Romaniei a relevat urmatoarele concluzii:
 lipsa cadrului legislativ minim în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activități medicale în sensul neelaborării și neaprobării Strategiei și a Planului Național de gestionare a deșeurilor medicale;
 dotarea insuficientă a entităților cu echipamente de tratare a deșeurilor rezultate din activități medicale;
 neîndeplinirea de către Ministerul Sănătății prin direcțiile de specialitate, a atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control a activității de gestionare a deșeurilor medicale;
 nefundamentarea necesarului de resurse financiare în funcție de necesitățile reale impuse de etapele pe care le parcurg deșeurile medicale;
 sumele prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora sunt cumulative pentru mai multe activităţi;
 in majoritatea cazurilor, suma alocată fiecărui tip de activitate ce privește gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale nu este reflectată distinct, ca și o activitate de sine stătătoare;
 piața de neutralizare a deșeurilor medicale a fost acaparată de o companie straina care în numai doi ani a înghițit 9 companii românești care activau pe piața deșeurilor medicale incasand în acest fel peste 90% din fondurile alocate de Ministerul Sănătății pentru neutralizarea deșeurilor medicale, iar politica de fuziuni a firmei a avut ca scop camuflarea acestui monopol, astfel încât să nu se bage de seamă că sub diverse denumiri se ascunde aceeași companie;
 acumularea de pierderi in perioada 2012-2014 de catre unitățile sanitare in suma de 3.069.490 lei (684.833 euro), luând în considerare cursul de 4,4821 lei/euro valabil la data de 31.12.2014, ca efect al netratarii in regie proprie a cantităților de deșeuri, care potrivit prevederilor legale pot fi supuse acestui procedeu, prin eliminarea tarifelor de colectare, transport, depozitare si tratare ale agentilor economici;
 prețurile de achiziție a serviciilor de colectare, tratare și eliminare finală a deșeurilor rezultate din activități medicale diferă de la o unitate sanitară la alta chiar și în situația în care serviciile provin de la același operator economic;
 in situația în care, în perioada sus mentionata, unitățile sanitare ar fi obținut, urmare negocierii cu operatorii economici un cost mediu de 3,36 lei/kg deșeu colectat, acestea ar fi realizat o economie calculată ca diferență între suma plătită pentru serviciile de colectare și suma calculată prin aplicarea CMP asupra cantității colectate și eliminate în perioada respectiva.
 lipsa raportării și centralizării datelor care să conducă la eficientizarea activității de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale.

Obiectivul general al proiectului
Implementarea la cheie a tehnologiei revolutionare de procesare in regie proprie a deseurilor medicale periculoase (pana la 700.000 kg / an, in conditiile in care printr-o simpla apasare pe buton se inițiază un proces de tratament termic controlat cu atenție la temperatură înaltă si intr-un mediu cu oxigen scazut, care converteste deseul in gaz de sinteza care alimenteaza cu energie procesul), reducerea la sursă a deşeurilor (achiziţionarea de echipamente si materiale care generează cantităţi mici de deşeuri, utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase, gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi), conditie sine qua non pentru reducerea costurilor.

b) Domeniul în care se înscrie proiectul
Sanatate

c) Localizarea zonei din Bucuresti unde se doreste implementarea proiectului
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş, sector 3
Primaria Municipiului Bucuresti, pacientii si personalul sanitar.
Actiunile necesare pentru implementarea proiectului sunt legate de elaborarea documentatiei de achizitie a serviciilor de consultanţă in domeniul managementului pentru administrarea contractului; organizarea si derularea procedurilor de achizitii publice; elaborarea documentatiei de achizitie a echipamentului; promovarea si publicitatea proiectului prin realizarea urmatoarelor actiuni: cate o aparitie in presa scrisa si vizuala la finalizarea proiectului.
Concluziile auditului performanţei în legătură cu gradul de realizare a obiectivelor specifice activităţii de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale au fost prezentate de auditorii publici externi pe baza constatărilor şi stau la baza formulării recomandărilor cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru îmbunătăţirea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii domeniului auditat astfel:
 stabilirea indicatorilor specifici în managementul gestionării deșeurilor rezultate din activități medicale astfel încât această activitate să poată fi cuantificată în termeni de eficiență și eficacitate;
 stoparea variațiilor de preț și practicării unor prețuri de achiziții competitive;
 utilizarea economiilor realizate din reducerea costurilor pentru îmbunătățirea activității de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale, respectiv reducerea la sursă a deşeurilor (achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri, utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase, gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi), separarea la sursă (colectarea deșeurilor în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii), tratarea deşeurilor prin utilizarea metodei de decontaminare termică la temperaturi scăzute şi eliminarea finală în condiții corespunzătoare;
 luarea măsurilor ce se impun în vederea îmbunătățirii activității de gestionare a deșeurilor medicale la nivelul unităților sanitare;
Rezultatele vizate in urma implementarii proiectului sunt legate intrinsec de reducerea costurilor si a poluarii, in conditiile in care deseurile medicale periculoase se proceseaza direct in situ.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Suma maxima /proiect este de 200.000 EUR inclusiv TVA - echivalentul in lei