Fișa de Proiect

" Tehnologie revolutionara de eliminare a efectului insulei termice in cazul caminelor studentesti din Regie, aflate in patrimonial primariei "

Nota Comisiei

Depaseste suma maxima alocata unui proiect in regulamentul campaniei.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Tehnologie revolutionara de eliminare a efectului insulei termice in cazul caminelor studentesti din Regie, aflate in patrimonial primariei
Amenjare/Reabilitare spatii publice: ex: mobilier urban, etc
Căminele studenţeşti din Regie ale Universităţii de Medicină „Carol Davila” aflate in patrimonial PMB
10 luni
Primaria Municipiului Bucuresti, studentii din Regie, cetatenii capitalei si turistii


Iniţiatorul proiectului
Corban
Elena


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

a) Formularea problemei
Proiectul va urmări fundamentarea soluţiei pentru realizarea de acoperişuri verzi care să respecte următoarele condiţii obligatorii:
 să realizeze evaluarea situaţiei existente in ceea ce priveşte efectul de "insula termica" in zona;
 să furnizeze soluţii viabile pentru instalarea membranei la un numar de camine aflate in patrimoniul primariei;
 să propună soluţii viabile care să răspundă cerinţelor de urbanism;
 revigorarea spaţiului vizual, îmbunătăţirea confortului urban în zonele adiacente, creşterea calităţii funcţiunilor zonale etc.
 să raspundă cerinţelor de mediu apărute din cauza modificărilor climatice şi de habitat - reducerea efectelor insulei de căldură urbană, reducerea poluării urbane, revigorarea biodiversităţii etc.
 să propună modalităţi de realizare a unor activitaţi educationale in domeniul ecologic;

b) Obiectivul general al proiectului
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea microclimatului din jurul caminelor pe care se realizează, atât în ceea ce priveşte reducerea temperaturii, modificarea umidităţii pe timp de vară şi reducerea gradului de poluare auto din zonele adiacente. Proiectul răspunde şi provocării de a identifica soluţii

Scopul proiectului:
Implementarea unor masuri care sa incurajeze îmbunătăţirea microclimatului caminelor din Regie ale Universităţii de Medicină „Carol Davila”, aflate in patrimonial PMB, si ulterior din scolile, gradinitele si centralele termice ce apartin de primarie, atât în ceea ce priveşte reducerea temperaturii, modificarea umidităţii pe timp de vară, cat şi reducerea gradului de poluare.
Proiectul trebuie sa fie de interes local si va cuprinde urmatoarele informaţii :

a) Formularea problemei
Proiectul va urmări fundamentarea soluţiei pentru realizarea de acoperişuri verzi care să respecte următoarele condiţii obligatorii:
 să realizeze evaluarea situaţiei existente in ceea ce priveşte efectul de "insula termica" in zona;
 să furnizeze soluţii viabile pentru proiectarea, constructia si monitorizarea hidrologica si termica a acoperisurilor terase verzi la un numar de camine aflate in patrimoniul primariei;
 să propună soluţii viabile care să răspundă cerinţelor de urbanism;
 revigorarea spaţiului vizual, îmbunătăţirea confortului urban în zonele adiacente, creşterea calităţii funcţiunilor zonale etc.
 să raspundă cerinţelor de mediu apărute din cauza modificărilor climatice şi de habitat - reducerea efectelor insulei de căldură urbană, reducerea poluării urbane, revigorarea biodiversităţii etc.
 să propună modalităţi de realizare a unor activitaţi educationale in domeniul ecologic
 să propună modalităţi de utilizare eficienta a spatiului prin amenajarea de zone (spatii) pentru activitati recreative, acolo unde conditiile de acces pe terasa permit acest lucru;

b) Obiectivul general al proiectului
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea microclimatului din jurul clădirilor pe care se realizează, atât în ceea ce priveşte reducerea temperaturii, modificarea umidităţii pe timp de vară şi reducerea gradului de poluare auto din zonele adiacente. Proiectul răspunde şi provocării de a identifica soluţii urbane pentru contracararea efectelor schimbărilor climatice (amplificate de modificările urbane) care, deja, provoacă în capitală creşteri ale temperaturilor medii cu 2- 4 C pe timpul lunilor de vară. În prezent există propuneri de soluţii care se referă la plantarea de arbori şi plante pe suprafaţa teraselor imobilelor. Aceste soluţii au o serie de avantaje (simplitate, cost redus) dar şi dezavantaje semnificative (păstrarea umidităţii şi atacarea betonului, uscarea sau înecarea plantelor funcţie de regimul hidraulic şi de temperatură, dificultăţi de întreţinere). Soluţia propusa prin proiect se bazeaza pe un film polimeric de sticlă-polimer, fabricat economic pe rulouri, ceea ce-l face aplicabil pe scară largă atât pentru aplicații rezidențiale cât și comerciale, cu o grosime de numai 50 micrometri, rulat și aplicat cu ușurință, cu proprietăți extraordinare care nu se găsesc în natură - pentru a acționa ca un fel de sistem de aer condiționat pentru structuri, cu capacitatea de a răci obiecte chiar și sub lumina directă a soarelui, cu consum zero de energie și de apă. Pentru a reflecta razele solare primite, microsferele din sticlă sunt incorporate în filmul polimeric. Aceasta acționează pentru a împrăștia energia solară primită, în timp ce o acoperire subțire de argint aplicată pe partea din spate a filmului polimeric maximizează reflexia spectrală. Produsul final are o emisivitate în infraroșu mai mare de 0,93 și are o putere de răcire după-amiază de 93 W / m2 în timp ce se află sub lumina directă a soarelui.
Soluţia se individualizează printr-o serie de particularităţi:
 nu va afecta structura de rezistenţă a imobilului;
 va trebui să protejeze planşeul de beton;
 va trebui să împiedice radiaţia solară din timpul zilei să ajungă la planşeul de beton şi astfel să permită acumularea de căldură în acesta, conducând la o reducere a temperaturii medii în 24 de ore pe timp de vară;
Domeniul în care se înscrie proiectul
Amenajare / Reabilitare spatii publice

c) Localizarea zonei din Bucuresti unde se doreste implementarea proiectului
Căminele studenţeşti din Regie ale Universităţii de Medicină „Carol Davila” aflate in patrimonial PMB.
Primaria Municipiului Bucuresti, studentii din Regie, cetatenii capitalei si turistii.
Actiunile necesare pentru implementarea proiectului vizeaza:
- elaborarea documentatiei de achizitie a serviciilor de consultanţă in domeniul managementului pentru administrarea contractului;
- organizarea si derularea procedurii de achizitie publica;
- elaborarea documentatiei de achizitie a tehnologiei;
- promovarea si publicitatea proiectului prin realizarea urmatoarelor actiuni: cate o aparitie in presa scrisa si vizuala la finalizarea proiectului.
Nivelul de calitate a aerului în Municipiul Bucureşti este în continuă degradare ca urmare a dezvoltării activităţilor poluante (activităţi industriale, trafic auto, etc.) şi a lipsei de preocupare a poluatorilor de a limita agresiunea la adresa acestui factor de mediu. Este cunoscut faptul că în final, calitatea mediului afectează sănătatea populaţiei oraşului. Studii anterioare de specialitate au arătat că în Municipiul Bucureşti există zone cu un înalt grad de poluare care de multe ori se suprapun cu zonele intens locuite. Din aceste studii a rezultat că zonele cu un înalt grad de poluare se regăsesc mai ales în interiorul inelului pericentral al Bucureştiului dar, în prezent, se observă că poluarea se extinde şi în afara acestui inel. Principalul factor de poluare a aerului este traficul auto, care conduce la evacuarea în atmosferă a unor importante cantităţi de monoxid de carbon, oxizii de azot, plumb, hidrocarburi, pulberi ş.a.m.d.. Arterele cu trafic auto intens traversează oraşul în toate direcţiile, în imediata apropiere a locuinţelor, fapt ce provoacă un real disconfort populaţiei. Acest disconfort va conduce, pe viitor, la un înalt grad de îmbolnăvire a locuitorilor capitalei, dacă nu se iau măsuri de prevenire.Totodata, este binecunoscut faptul ca in prezent, Municipiul Bucuresti, si in special zona sa centrala, se constituie in asa numita “insula termica”. Acest fenomen, are repercursiuni nefavorabile asupra mediului de viata al populatiei, datorita valorilor termice mai ridicate, gradului scazut de umiditate si calitatii necorespunzatoare a aerului. Fenomenul este generat de factori multipli (trafic, suprafete mari betonate/asfaltate, etc.) iar pentru diminuarea fenomenului de insula termica, un rol important il au tehnologiile inovative si revolutionare care sustin acest demers, in conditiile in care in Bucureşti numărul de ore însorite este de peste 5100 anual iar abaterile termice şi hidrice ale insulei de căldură ajung la 3,1…3,3 grade Celsius şi 21…22% umiditate relativă.
Rezultatele vizate in urma implementarii proiectului sunt legate intrinsec de reducerea temperaturii medii în 24 de ore pe timp de vară; modificarea microclimatului prin variaţia de umiditate, spectrul larg de aplicabilitate imediata, de la acoperișuri la panouri solare, trotuare și punți de parcare pentru a răci suprafetele, fara a necesita energie sau apă.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Suma maxima /proiect este de 200.000 EUR inclusiv TVA - echivalentul in lei