Fișa de Proiect

" Viitorul infrastructurii inteligente in Bucuresti "

Nota Comisiei

Proiect in derulare
In cadrul proiectului Sistem Interactiv Teritorial de Informare a Cetatenilor derulat de Municipalitate sunt deja instalate 2 terminale informatice Infochiosc , in zona Piata Romana.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Viitorul infrastructurii inteligente in Bucuresti
Smart City, respectiv Oraş Digital
Piata Romana - Academia de Studii Economice, Sector 1
10 luni
Primaria Municipiului Bucuresti, studentii, cetatenii si cei care tranziteaza orasul


Iniţiatorul proiectului
Sandu
Ion


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

a) Formularea problemei
Proiectul smart city are in vedere o nouă rețea de comunicații fără fir si interactivă care înlocuiește telefoanele vechi din Bucuresti cu chioscuri de ultimă generație. Fiecare legătură este echipată cu servicii gratuite, cum ar fi Wi-Fi de mare viteză, apeluri telefonice, tabletă pentru navigarea pe Internet și încărcarea dispozitivului pentru oricine locuiește sau vizitează Bucurestiul. În plus față de caracteristicile sistemului care sunt gratuite pentru public, acesta nu vine cu vreun cost pentru contribuabili. În următorii câțiva ani, în cele sase sectoare va fi generalizat sistemul, dupa implementarea proiectului pilot care va oferi bucurestenilor ocazia de a încerca caracteristicile sistemului și de a oferi feedback. Aplicațiile și serviciile suplimentare care vor fi lansate în următoarele câteva luni și în mod continuu în următorii câțiva ani vor viza interfață touchscreen, tabletă pentru a avea acces la serviciile orasului, de la harti, la ghiduri turistice și multe altele, acces ușor la serviciul de urgenta 112, display-uri digitale pentru publicitate și anunturi de servicii publice, monitorizarea și cartografierea străzilor pentru reducerea traficului, a poluării și cresterea calitatii vieții, monitorizarea temperaturii, umidității, poluarii fonice și a posibilelor condiții de alertare de vreme rea; abordări inteligente pentru sarcinile de zi cu zi ale cetatenilor, cum ar fi plata on-line a facturilor, streetlights inteligente alimentate cu LED-uri, pentru masurarea calitatii aerului si a zgomotului, infrastructura de parcare inteligentă care permite soferilor să localizeze cu ușurință locurile de parcare disponibile, aplicație de mobilitate, care permite utilizatorilor să caute opțiuni de transport, inclusiv transportul public, platformă software open source care cumulează date și oferă oportunități pentru cetățeni, antreprenori și organizații pentru a construi aplicații inteligente ale orașului, pe partea de sus a platformei.

b) Obiectivul general al proiectului
Lumea se îndreaptă spre orașe, rapid și pe termen lung. Într-o eră cognitivă, orașele sunt în mișcare, în evoluție, în continuă schimbare, ceea ce inseamna ca suntem la un punct important în această evoluție, in care noi forțe apar și se combină pentru a revoluționa modul în care liderii interacționează cu cetățenii. Nicăieri nu este interacțiunea dintre comunitate și mediul ei fizic la fel de pronunțată sau la fel de dinamica ca și în interiorul orașelor. Mai mult de jumătate din populația lumii trăieste acum în zonele urbane, stimulata de beneficiile sociale și economice unice, care pot fi acumulate în mod individual și colectiv. Acest model de urbanizare la nivel mondial, pune presiune intensă asupra spațiilor fizice, infrastructurii și resurselor naturale, motiv pentru care orasele sunt într-un moment critic, motiv pentru care orașul digital va avea un impact in patru domenii majore în cadrul mediului construit: managementul energiei, infrastructura fizică, transportul și reteaua de apă și canalizare. La nivelul tuturor acestor zone, se aplică tehnologii de detectare si colectare a datelor în timp real, sisteme de informații geografice, de analiză și de prospectare, algoritmi de predicție și capabilități. Datele pe care le conduce orașul inteligent trebuie să fie sigure, pentru a alimenta în condiții de siguranță un progres nestingherit, pentru a actualiza furnizarea de servicii bazate pe cele mai avansate tehnologii, pentru a îmbunătăți viața cetățenilor și a mediului de afaceri, pentru a construi experiențe și optimiza rezultatele programului tehnologic, pentru gestionarea situațiilor de urgență, pentru siguranța publică, pentru programe sociale, de sănătate și de educație, inclusiv un centru inteligent pentru planificare proactivă. Obiectivul general al proiectului este comunicarea catre cetatenii capitalei a deciziilor luate de Primaria Municipiului Bucuresti, consultarea acestora privind programele importante ce urmeaza a fi implementate, afisarea evenimentelor culturale, sociale si sportive, depunerea sesizarilor si sugestiilor in timp real, si organizarea unor teleconferite ad-hoc, printr-o gama larga de servicii şi prin activităţi de dezvoltare experimentală prin care se concretizează rezultatele obţinute din activităţi anterioare de cercetare, dezvoltare şi validare tehnică sau din idei brevetate, în scopul obţinerii unor produse noi sau pentru realizarea de noi procese. Pe termen scurt proiectul îşi propune să încurajeze activităţile de cercetare-dezvoltare interdisciplinară prin asigurarea accesului la servicii specializate atât de proiectare care vor fundamenta investiţiile viitoare într-un domeniu cu mare potenţial economic şi inovativ, cât şi de management al afacerii care va oferi noi posibilităţi de dezvoltare şi valorificare a unei noi tehnologii. Pe termen lung proiectul contribuie pe de o parte la promovarea stimulării inovării şi dezvoltarea de produse noi sau substanţial îmbunătăţite prin valorificarea unei tehnologii inovative. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, proiectul se bazează pe principiile managementului participativ, prin implicarea în procesul de planificare strategică a ofertei de cercetare-inovare, educație și formare profesională a structurilor parteneriale consultative pentru a realiza o mai bună corelare a ofertei de formare profesională cu cererea pieței muncii. Prezentul proiect se încadrează în diversificarea cercetarii-dezvoltarii-inovării în acord cu convenţiile care garantează creşterea calităţii vieţii locuitorilor capitalei. În actuala situaţie economică din ţara noastră, Primaria Municipiului Bucuresti este receptiva la semnalele şi cerinţele mediului concurenţial intern şi extern şi are în vedere îmbunătăţirea capacităţii de adaptare la schimbări şi o mai mare flexibilitate în mecanismul de funcţionare. Proiectul propus se încadrează în strategia locala de sprijinire şi promovare a unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate a tuturor sectoarelor capitalei, prin îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare şi a mediului de afaceri, inclusiv inovarea care constă în implementarea unui produs (bun său serviciu) nou sau optimizat în mod semnificativ, sau a unui proces de producţie nou sau semnificativ îmbunătăţit, pe piaţă. În acest sens se are în vedere consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv si crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor din capitala.

c) Domeniul în care se înscrie proiectul
Smart City, respectiv Oraş Digital

d) Localizarea zonei din Bucuresti unde se doreste implementarea proiectului
Piata Romana - Academia de Studii Economice, Sector 1
Primaria Municipiului Bucuresti, cetatenii, cei care tranziteaza orasul organizațiile non-profit, instituțiile academice, IMM-urile, grupurile de reflecție etc.
Actiunile necesare pentru implementarea proiectului :
Descrieţi acţiunile pe care le consideraţi necesare în scopul implementarii proiectului de către Municipalitate .

PL1. CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI EXECUŢIEI INVESTIŢIEI
1.1. Achizitie servicii consultanta in domeniul managementului executiei investitiei;
1.1.1 Pregatirea documentatiei de atribuire - Activitatea are ca scop elaborarea documentatiei de achizitie a serviciilor de consultanţă in domeniul managementului pentru administrarea contractului. Documentatia se va elabora in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice si va cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini.
1.1.2 Organizarea procedurii de achizitie a serviciilor de consultanta - Activitatea presupune organizarea si derularea procedurilor de achizitii publice in conformitatea cu cerintele legislatiei in vigoare referitoare la achizitiile publice
1.2. Executia contractului de servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei - Activitatea presupune furnizarea de servicii de consultanţă in domeniul managementului executiei investiţiei;

PL2. REALIZAREA LUCRARILOR DE INSTALATII
2.1. Achizitie lucrari de instalatii
2.1.1. Pregatirea documentatiei de atribuire - Activitatea are ca scop elaborarea documentatiei de achizitie a lucrarilor de instalatii. Documentatia se va elabora in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice
2.1.2. Organizarea procedurii de achizitie a lucrarilor de instalatii Activitatea presupune organizarea si derularea procedurilor de achizitii publice in conformitatea cu cerintele legislatiei in vigoare referitoare la achizitiile publice
2.2. Execuţia contractului de lucrări de instalatii - Activitatea presupune asigurarea verificării proiectarii / executiei prin diriginte de santier autorizat desemnat de autoritatea contractanta;

PL3. RACORDAREA LA PROVIDER

PL4. PROMOVAREA ŞI PUBLICITATEA PROIECTULUI - Pentru promovarea si publicitatea proiectului se vor realiza urmatoarele actiuni:
- Panouri de informare: 1 panou semnalizare santier,
- Anunturi mass media (presa, radio, televiziune, internet) la finalizarea proiectului
Realizarea materialelor publicitare se va subcontracta unor firme specializate.
Achizitia serviciilor de editare/ tiparire/ confectionare panouri se va face cu respectarea termenilor contractuali prevazuti de contractul de finantare si a legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice;

PL5. MONITORIZAREA, CONTROLUL, EVALUAREA PROIECTULUI. RAPORTARE - Scopul activitatii este de a verifica daca proiectul este realizat conform planului si de a identifica caile de imbunatire a implementarii proiectului. Evaluarea va da masura eficientei proiectului (resursele planificate conduc la rezultatele prevazute, in termenul stabilit). Activitatea de monitorizare incepe in momentul semnarii contractului de finantare si este o activitate continua pe parcursul proiectului.
Recent, Uniunea Europeană a reglementat că toate statele membre trebuie să intocmeasca harti si sa adune date despre zgomot pentru a lupta împotriva poluării fonice în regiune. Nivelurile de zgomot ale pietonilor, traficul rutier, căile ferate, aeroporturile și industria sunt măsurate. Proiectul asigura Primariei Municipiului Bucuresti servicii mai bune cu costuri zero decât cele efectuate in prezent, gratie tehnologiei revolutionare care va contribui la reducerea decalajului digital pentru milioane de locuitori ai Bucurestiului, pentru afacerile mici și pentru turisti. De asemenea, rețeaua care este finanțată din veniturile din publicitate, va fi construită fără taxe pentru contribuabili și va genera venituri mari pentru oraș și locuri de muncă cu normă întreagă în următorii 12 ani. Nu in ultimul rand siguranta publica in conditiile in care administratiile locale vor putea să comunice în timp real cu publicul - o caracteristică deosebit de valoroasă în caz de urgență. Legăturile sunt furnizate cu putere de rezervă pentru a furniza servicii chiar și în timpul unei întreruperi a alimentării. Alegerea zonei a fost influentata de existenta in Piata Romana a Academiei de Studii Economice care este considerată drept cea mai importantă instituție de învățământ superior economic din țară și una dintre cele mai cunoscute universități economice din Sud‐Estul Europei. Avand in vedere lipsa resurselor financiare pentru majoritatea studentilor, posibilitatea utilizarii gratuite a Wi-Fi de mare viteză, a telefonului, tabletei pentru navigarea pe Internet și încărcarea dispozitivului mobil, reprezinta o necesitate si oportunitate pentru acestia.
Rezultatele vizate in urma implementarii proiectului pot fi privite ca fiind:
 beneficii in forma materiala si care pot fi evaluate monetar;
 beneficii de natura nemateriala si care nu pot fi cuantificate monetar, dar ale caror efecte conduc, pe termen lung, la economii de costuri financiare: incadrarea in arhitectura locala, modularitate si simplitate, dar si beneficii de imagine ale primariei ca initiatoare a proiectului.
 crearea unui sistem suport pentru inovare prin promovarea unei culturi a inovarii;
 adoptarea de tehnologii noi.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

Suma maxima /proiect este de 200.000 EUR inclusiv TVA - echivalentul in lei