Fișa de Proiect

" Depistarea cancerelor în fază curabilă. Metode noi de screening. Schimb de experiență între medicii de familie și oncologi din Municipiul București și medici din Statele Unite ale Americii "

Nota Comisiei

Proiectul nu indeplineste criteriile de eligibilitate cf regulamentului campaniei , cap.5 art.2

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Depistarea cancerelor în fază curabilă. Metode noi de screening. Schimb de experiență între medicii de familie și oncologi din Municipiul București și medici din Statele Unite ale Americii
Sănătate
Sectorul 1 și 2
Durata de implementare: 4 luni
Spitalul Clinic Coltea și Spitalul Clinic Colentina. Adiministrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Iniţiatorul proiectului
Inițiator: Fundeneanu
Adrian


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul proiectului: Depistarea cancerului în fază incipientă și reducerea mortalității cauzată de afecțiunile maligne. Implementarea metodelor noi de screening. Realizarea de materiale informative privind prevenirea cancerului în SUA. Organizarea unei mese rotunde cu specialiști americani, implicați în tratarea si screeningul cancerului.
a) Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în România se înregistrează anual 80.000 de cazuri noi de cancer. Pentru municipiului București nu există date oficiale, însă incidența cancerului este mare. Mortalitatea mare în cazul cancerului este cauzată de depistarea în faza avansată a bolii. De cealaltă parte, în SUA, în ultimii ani, au fost implementate măsuri publice de combare a afecțiunilor oncologice cu rezultate, un proiect de sănătate publică în derulare.
b) Domeniul în care se înscrie proiectul: Sănătate – 0ncologie și medicină de familie.
c) Medicii din spitalele aflate în administrarea municipalității
d) Spitalele cu sectie de oncologie și fluz mare de pacienți cu cancer, din sectoarele 1 și 2
Medici oncologi, medici de familie, pacienți cu risc crescut de cancer
Schimb de experiență între medicii din municipiul București și din instituții medicale din Statele Unite ale Americii.
a) Identificarea medicilor din SUA implicați în proiect. Propunere de speakeri: dr. Victor E. Velculescu – profesor, John Hopkins, Dr. John Lynch – GeorgeTown University Hospital, dr. Monica Mihalache – Star Medical Fairfax Virginia, dr. Ioan Cotârlă, GeorgeTown University
b) Realizarea unui simpozion cu medici americani și români referitor la screeningul de cancer
c) Realizarea unei campanii de informare: logo, materiale informative, pliante, afise
Progresul in medicină este un deziderat internațional pentru că, paradoxal, deși arsenalul de arme pe care medicina modernă le are la dispoziție este impresionant și se perfecționeaza continuu, un număr tot mai mare de bolnavi sufera de afectiuni pentru care nu exista tratament. Statisticile arată că aproximativ 70% din cancere pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos, de aici importanta covarsitoare a educatiei in acest domeniu. Exista câteva recomandări internationale privind schimbări care pot preveni aparitia unei afectiuni maligne.
Screeningul este examinarea iniţială, aplicată “în masă”, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee şi tehnici de investigaţie unei populaţii în scopul identificării prezumtive a unei boli, anomalii sau a unor factori de risc. Dezideratul major al acţiunii de screening este descoperirea precoce a bolilor, evidenţierea lor într-un stadiu incipient, pentru ca eficacitatea şi eficienţa intervenţiilor să fie mai mare, tratamentele efectuate în stadiile precoce ale bolii să fie mai ieftine şi mai eficace.
Rezultate. Screeningul poate reduce mortalitatea mare prin cancer pe raza municipiului București. Obiective propuse:
• Boala malignă să constituie o problemă de sănătate publică prioritară pentru municipalitate
• Testul screening să fie acceptat de populația Bucureștiului
• Boala să fie decelabilă în etapa de latenţă sau de debut asimptomatic
• Să existe teste clinice capabile să evidenţieze afecţiunea
• Boala să fie bine cunoscută şi înţeleasă;
• Să existe servicii disponibile pentru cei care sunt depistaţi că ar avea boala
• Tratamentul să fie acceptat de bolnavi
• Costul acţiunii să nu fie prea mare
• Înţelegerea de către medici a faptului că un examen de sănătate reprezintă începutul unui lung proces de supraveghere a celor bolnavi
• Boala şi strategia de tratament şi supraveghere să fie agreate de administraţia capitalei


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

917.000 lei - Realizare conferinta. Cheltuieli vorbitor (bilete calatorie, cazare, cheltuieli conferinta). Promovare proiect și monitorizare, Realizarea de campanii online