Fișa de Proiect

" Creşterea siguranţei cetăţenilor în refugiile RATB "

Nota Comisiei

In acest moment RATB are un plan de reabilitare a tuturor peroanelor si statiilor atat din perspectiva sigurantei calatorilor cat si din cea a accesibilitatii .Legat de aplicabilitate ,reabilitarea trebuie avuta in vedere pentru intreaga retea la nivelul intregului oras. Chiar si pentru sectorul 1 costurile depasesc bugetul maxim alocat unui proiect.In sectorul 1 sunt 86 de statii dotate cu peroane.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Creşterea siguranţei cetăţenilor în refugiile RATB
Mobilitate, accesibilitate, siguranţa circulaţiei
Sector 1, zonele: bd. Bucureştii Noi, bd. Ion Mihalache, alte zone din sector, iar ulterior, în toate sectoarele.
1 an
Cetăţenii care utilizează transportul în comun.


Iniţiatorul proiectului
Savuscan
Maria


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

a. Circulaţia îngreunată la oricare oră din zi a mijloacelor de transport, în zonele menţionate este departe de a reprezenta o situţie aleatoare. Conducătorii auto nu mai respectă regulile de circulaţie, punând în pericol atât vieţile lor, cât şi a celorlaţi participanţi la traficul rutier, în special a pietonilor. Refugiile RATB din nu sunt securizate, sunt necorespunzătoare atât din punct de vedere al mărimii (subdimensionate), cât şi al gradului de siguranţă; supraînălţarea refugiilor, delimitarea acestora cu structuri metalice, semnalizarea corespunzătoare, reprezintă elementele de siguranţă care vor reduce semnificativ consecinţele produse prin gestionarea necorespunzătoare a riscurilor majore reprezentate de aglomerarea traficului auto în toate sectoarele Municipiului Bucureşti şi de agresivitatea crescută a conducătorilor auto.
b. Creşterea siguranţei cetăţenilor care utilizează transportul în comun, iar în subsidiar încurajarea utilizării transportului în comun în detrimentul celui personal.
c.Amenajare/reamenajare spaţii publice
d.Refugiile RATB aflate la intersecţia bd. Ion Mihalche cu bd. Mareşal Averescu, bd. Ion Mihalache la intersecţia cu str.Pajurei, etc.
Cetăţenii care utilizează transportul în comun în sectorul 1.
a. Implementarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare refugii RATB în vederea creşterii gradului de siguranţă al utilizatorilor traficului în comun în sectorul 1 al Municipiului Bucureşti".
Creşterea gradului de siguranţă al participanţilor la traficul rutier.
Încurajarea utilizării transportului în comun prin creşterea siguranţei participanţilor la traficul rutier.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

200000