Fișa de Proiect

" CAPITALA TRANSPARENTĂ "

Nota Comisiei

Proiect in derulare al Municipalitatii : “Portal-Administratie Publica Locala”, proiect ce prevede modernizarea site-ului Primariei Municipiului Bucuresti si care va permite publicarea bugetului PMB , al institutiilor subordonate CGMB , a contractelor aflate in derulare si a procedurilor de achizitie aflate in desfasurare. Totodata sunt prevazute sectiuni de consultare a cetateanului pe diverse probleme si dezbateri publice. De asemenea, Municipiul Bucuresti publica in prezent , pe site www.pmb.ro o mare parte din temele propuse prin proiect.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

CAPITALA TRANSPARENTĂ
Smart City, respectiv Oraş Digital
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
3 ANI
MUNICIPIUL BUCUREȘTI SI BUCUREȘTENII


Iniţiatorul proiectului
PÎRVU
COSMIN GABRIEL


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

1. O mai bună transparentizare a cheltuirii banului public de către Primăria Municipiului București.
2. Realizarea portalului www.capitalatransparenta.ro în colaborare directă cu primăria capitalei.
3. Transparentizarea cheltuirii banilor publici de către societățile comerciale care au ca acționar majoritar PMB, cât și a celor aflate în subordinea CGMB.
4. Publicarea contractelor atribuite, a clauzelor contractuale, a graficelor execuției, a garanției contractuale, etc. În acest fel, cetățeanul poate urmării în timp real stadiul și execuția proiectului.
5. Posibilitatea verificării de către cetățean a cheltuirii banului public, a desfășurării contractelor, a termenelor de execuție, a garanțiilor de execuție, cât și a implicării alesului în planificarea bugetară.
6. Alcătuirea în cadrul portalului a unei secțiuni cu propunerile bucureștenilor privind oportunitatea implementării proiectelor și formularea de noi propuneri.
7. Proiectul are desfășurare pe întreg teritoriul Bucureștiului.
8. Proiectul se înscrie în domeniul oraș digital.
1. Primăria Municipiului București.
2. Consiliul General al Municipiului București.
3. Bucureștenii.
4. Societățile comerciale.
5. Investitorii și dezvoltatorii interesați.
6. Alte persoane și instituții publice interesate.
1. Crearea portalului www.capitalatransparenta.ro
2. Interconectarea cu site-ul primăriei capitalei.
3. Promovarea portalului.
4. Obținerea informațiilor necesare de la PMB, pentru platformă.
5. Prezentarea execuției bugetare a societăților cu capital majoritar PMB, și din subordinea CGMB, de către aparatul de lucru al primăriei.
6. Organizarea internă a platformei.
1. Lipsa transparenței în cheltuirea banului public.
2. Lipsa implicării cetățeanului cu propuneri de proiecte pentru municipiul București.
3. Distanța mare dintre cetățean și administrația publică locală.
4. Lipsa încrederii cetățeanului în aleșii locali cât și în deciziile administrației locale.
5. Nevoia cetățeanului de a cunoaște în clar când încep și când se finalizează proiectele.
1. Transparentizarea cheltuirii banilor publici.
2. Creșterea gradului de încredere în procesul de cheltuire a banilor publici.
3. Creșterea încrederii cetățeanului în deciziile care se iau la nivel local.
4. Posibilitatea verificării de către cetățean a cheltuirii banului public, a desfășurării contractelor, a termenelor de execuție, a garanțiilor de execuție, cât și a implicării alesului în planificarea bugetară.
5. O monitorizare mai strictă a activității alesului de către cetățean.
6. Atenția mărită a tuturor factorilor implicați la nivelul municipiului București în luarea deciziilor de angajare a Bucureștiului în diferite proiecte, cât și a propunerii de buget.
7. Implicarea cetățeanului în procesul de dezvoltare și propunerea de proiecte pentru București.
8. Apropierea cetățeanului de primăria capitalei, cât și de alesul local.
9. Atragerea investițiilor private în municipiul București, datorită creșterii predictibilității investițiilor în infrastructură.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

113000 euro echivalentul in lei