Termeni și condiții


  1. Prin înregistrarea în vederea utilizării secţiunii dedicate campaniei şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta sa folosească datele cu caracter personal.

  2. Secţiunea asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.

  3. Secţiunea prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.

  4. Municipiul Bucureşti nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informatiilor furnizate de către utilizatori.

  5. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

  6. Propunerile de proiect vor fi publicate doar după moderarea acestora de către reprezentantul Primăriei Municipiului Bucureşti. Nu vor fi publicate propunerile de proiect care nu respectă formularul, cele care conţin injurii, un limbaj licenţios, instigare la încălcarea legii, la violenţă sau la ură.