Despre campanie

Despre campania
“Propune pentru Bucureşti”

  • Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti Nr. 340/30.08.2017, a fost aprobată demararea Campaniei pentru identificarea de proiecte de interes local, iniţiate de cetăţeni sub titulatura “Propune pentru Bucureşti”.
  • Campania începe în data de 18 septembrie 2017 şi urmăreşte identificarea unor proiecte de interes local iniţiate de cetaţeni, care să poată fi asumate de Municipiul Bucureşti şi implementate prin direcţiile de specialitate / organismele prestatatoare de servicii publice şi de interes local, începând cu anul 2018, fiind un pas important in complexul proces de bugetare participativă.
  • Prin acest program toţi cetăţenii care au vârsta de cel puţin 18 ani şi domiciliul / reşedinţa în Municipiul Bucureşti sunt invitaţi să participe la procesul de luare a deciziilor privind priorităţile de cheltuire a unor sume de bani din bugetul local.